Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 23 mei 2008

Tableau vivant

Gisteravond was er in Theotorne weer een presentatie over de Dorpsvisie en het Masterplan.

11 september 2007 werd bekend dat Hart van Dieren op een groot tekort afstevende en dat heroverweging noodzakelijk was.

Op 21 september heb ik in het artikel Hart van Dieren........alternatieven? aangegeven dat de varianten 3 en 4 uit de alternatievenstudie van 2003 een grote kans maakten. Het lijkt nu ook steeds meer die kant op te gaan.

Op deze manier krijgt de Tafel van 10 meer weg van een tableau vivant, een levend schilderij. Een groep mensen die onder regie van de gemeente en de provincie achter gesloten deuren worden gekneed tot het beeld dat de overheid graag ziet. En af en toe gaat het doek op voor de toeschouwers. In bestuurlijk jargon heet dit alles “draagvlak kweken”.

Hoe wordt de opstelling van de leden van de Tafel van 10 die het niet eens zijn met de uitkomsten. Moeten die hun verlies pakken en blijven praten of moeten die hun verlies pakken en opstappen?

Weglopen van de Tafel van 10 betekent dat ze verstoken blijven van informatie en geen invloed kunnen uitoefenen op de rest van de Dorpsvisie. Dan hebben gemeente en provincie hun zin. Die zullen dan zeggen: jullie willen niet meer praten dus met jullie mening kunnen en hoeven we geen rekening meer te houden

Blijven betekent dat de indruk wordt gewekt dat ze de plannen steunen. Ik wens deze tafelgenoten veel wijsheid toe en adviseer ze om, onafhankelijk van hun beslissing, zeer, zeer nadrukkelijk hun mening te blijven ventileren. Ook buiten de Tafel van 10 om. Publiciteit is nog steeds het beste middel om druk te zetten.