Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 26 juni 2008

Te gek voor woorden

Bijgaande brief had ik in het weekeinde van 14/15 juni aan de lokale en regionale pers gestuurd. Hij is op 20 juni geplaatst in de Gelderlander.
--
Het rijk heeft de bijdragen voor Hart van Dieren gestaakt. Het ministerie motiveert dit met de opmerking: “Geen tunnel en geen spoorbak wijkt dermate van genoemd alternatief af dat de grondslag voor de op 16 november 2004 en 6 april 2005 afgegeven beschikkingen komt te vervallen” Met dat alternatief wordt de 8-min variant bedoeld.

De opmerking is gestoeld op een brief die op 22 april via SenterNovem (een agentschap van het rijk) naar de minister is gestuurd en een op 9 mei gedateerd gesprek tussen gedeputeerde van Haaren en een vertegenwoordiger van Verkeer & Waterstaat. Eind april/begin mei stond dus definitief vast dat de Dierense Burg. De Bruinstraat niet wordt ondertunneld. En daar zit ‘m de crux.

De Rhedense wethouder Kuiper heeft (ná 22 april en ná 9 mei) herhaald uitgesproken dat alle opties voor de verkeersproblemen op de Burgemeester de Bruinstraat open stonden. Zelfs na expliciete vragen bleef hij volhouden dat alle voorstellen inclusief een tunnel bespreekbaar waren. Er waren nog geen beslissingen genomen.

De rijksbrief toont aan dat het anders ligt. De Tafel van 10 en de bevolking van Dieren zijn willens en wetens op het verkeerde been gezet. De gemeente heeft gewerkt met een verborgen agenda en haar burgers een rad voor ogen gedraaid.

Diverse deelnemers aan de Tafel van 10 hebben enorme hoeveelheden tijd en energie gestoken in overleg, de ontwikkeling van plannen en het maken van presentaties. Alles in het vertrouwen dat ze serieus zouden worden genomen. Deze mensen zijn nu in hun hemd gezet, geschoffeerd door de overheid.

Goedwillende, deskundige, betrokken burgers proberen het steeds weer. Ze zetten een streep onder het verleden en starten hoopvol opnieuw. En telkens weer krijgen ze het lid op de neus.

Voorzover je nog kon spreken van vertrouwen in de overheid heeft dit college van B&W dat vakkundig en definitief om zeep geholpen.

De Rhedense gemeenteraad laadt hiermee een zware verantwoordelijkheid op zich. Blijft deze raad dit college steunen terwijl zwart-op-wit vaststaat dat de gemeente bewust haar burgers om de tuin leidt?

Het zou te gek voor woorden zijn.

Klik op de afbeelding om te vergroten.