Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 30 juli 2008

Gemeenten en provincies willen meer invloed op Europa

Lagere overheden willen meer invloed op Europa. Zij willen verplicht betrokken worden bij Europees beleid. Om daarmee de uitvoerbaarheid te verbeteren. Zij vinden dat er nu te weinig naar hen wordt geluisterd en zijn daar zeer ontevreden over.

Merkwaardig niet? Gemeenten en provincies die roepen dat Brussel te ver van hen af staat. Daarmee erkennen deze overheden in feite dat de afstand naar Brussel voor vrijwel iedereen groot is. Te groot! Ook voor hen. Kennelijk leeft bij een flink deel van de overheid hetzelfde beeld als bij een grote groep burgers. Europa beslist en wij hebben daarop geen invloed!

De kloof tussen burgers en een willekeurige overheid op lokaal en regionaal niveau is al diep. De afstand naar Brussel bijna onoverbrugbaar. Maar als de burger dat roept en meer invloed eist dan wordt hij genegeerd. Zo’n simpele ziel kan dat immers niet beoordelen.

De enige manier om die afstand te verkleinen is democratie. En daar schort het in Europa in hoge mate aan. Uit angst voor het oordeel van de burger wordt het Verdrag van Lissabon nu niet in een referendum voorgelegd aan de Nederlandse kiezer.

Ik hoop dat de Nederlandse burgers zich dat bij de volgende landelijke verkiezingen zullen herinneren. En ik zal ze daar op mijn eigen bescheiden manier op wijzen.

Om de klacht van gemeenten en provincies dichter bij huis te brengen switch ik nu even naar een concreet Europees onderwerp: de subsidies waar regionale overheden wel invloed op kunnen uitoefenen.

De stadsregio Arnhem-Nijmegen meldt: De provincie Gelderland heeft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via een door de stadsregio ingediende wensenlijst het project Ringstraten Nijmegen, een winkel- en horecagebied, beloond met een bijdrage van ruim 2 miljoen euro.

Dus Gelderland en de stadsregio hebben hier zo te zien toch een vinger in de pap. Volgens mij kan de gemeente Rheden zich ook actiever opstellen. Ik roep even de inbreng van de Calluna-winkeliers bij de Tafel van 10 in herinnering. Ook voor Velp en Rheden zou er wellicht wat uit de Europese vleespotten te halen zijn. Maar van Rheden hoor ik vrijwel nooit wat op dit gebied.