Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 6 augustus 2008

The Good, the Bad and the Ugly

Eens een ander onderwerp. Maar wel een waar we allemaal op de een of andere manier mee te maken krijgen. Er komen steeds alarmerender berichten uit Amerika. De Amerikaanse hypotheekcrisis veroorzaakt steeds grotere economische problemen.

De bel voor de 2e ronde heeft geklonken. Nadat eerder de markt voor de zgn. sub-prime hypotheken was ingestort is nu de volgende groep aan de beurt.

Dat zijn de huizenbezitters die met hun hypotheken net in het segment daarboven zitten. Deze mensen hadden bij het afsluiten van de hypotheek geen schulden. Dat was ook het enige dat werd gecontroleerd. Zij hoefden verder geen bewijzen van inkomsten te laten zien. Deze hypotheken worden Alt-A hypotheken genoemd.

Door de inzakkende Amerikaanse economie komen veel van deze mensen in de problemen. Zij kunnen hun hypotheek niet meer bekostigen. En het gaat om grote groepen. In een jaar tijd is het aantal mensen dat zijn betalingsverplichtingen niet meer nakomt verveelvoudigd. Een op de zeven `a acht mensen met een Alt-A hypotheek zit in de problemen.

En ook de “ goede” (prime) hypotheken komen in het vizier van de kredietcrisis. Ook daar stijgt het aantal mensen met hypotheekproblemen.

Banken en verzekeraars hebben inmiddels voor honderden miljarden euro’s stroppen geleden. De nieuwe crisis (of, zo u wilt, de verscherping van de crisis) zal een nog grotere impact hebben. De uitstraling naar de economie is groot. De financiële instellingen eisen steeds meer zekerheden en de rentes stijgen. Investeringskredieten zijn steeds moeilijker te krijgen en de werkloosheid stijgt.

De huizenprijzen in Amerika dalen met procenten tegelijk. Ook in Europa komen er barsten in de huizenmarkt. Spanje, Ierland en Engeland kennen al dalende prijzen.

De dominostenen vallen om. Het is naïef om te denken dat dit volledig aan Nederland voorbijgaat. Wij zijn hier niet onkwetsbaar. De huizenmarkt loopt vast en het vertrouwen in de economie daalt. En als wij niet meer aan het buitenland kunnen verkopen dan krijgen we forse problemen.

Uiteindelijk lost alles zichzelf op. Maar zonder kleerscheuren zullen we er niet vanaf komen.

En dan hebben we het nog niet eens over de energieprijzen gehad.