Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 25 augustus 2008

Sander van Bodegraven kapt ermee

De Arnhemse wethouder Sander van Bodegraven houdt het voor gezien. Hij maakt vandaag zijn aftreden bekend. Een tekort van meer dan 4 miljoen euro op een begroting van 5 miljoen euro voor de verbouwing van het Museum voor Moderne Kunsten (het vroegere Gemeentemuseum) was de druppel. (bronnen: de Pers.nl, De Gelderlander)

Pvda-er Sander van Bodegraven zat al moeilijk. Met Rijnboog is het al jaren hommeles met grote tekorten. En Arnhem Centraal liep ook al tegen grote kostenoverschrijdingen aan. Na het afhaken van het beoogde bouwbedrijf heeft Arnhem nu zelfs grote moeite om een aannemer te vinden die de bouw überhaupt wil en kan uitvoeren.

En dan zijn daar nog wat andere oneffenheidjes zoals de onduidelijke affaire rond de huurders op het terrein van defensie in Schaarsbergen die daar wegmoesten. Hij deed voorkomen of hij daar niets van wist teriwjl achteraf bleek dat hij al veel eerder op de hoogte was. In de soap rond het Geldredome en Vitesse kreeg van Bodegraven ook flinke kritiek te verwerken.

Onlangs kwam hij ook in Rheden in het nieuws met opmerkingen over het verleggen van de goederenspoorlijn om de noordkant van Arnhem en Velp heen.

Sander van Bodegraven maakte in 2003 de overstap van Rheden naar Arnhem. Voordat hij wethouder in Arnhem werd was hij fractievoorzitter van de PvdA in de Rhedense gemeenteraad.

Nimmer Dor: symbool voor kloof tussen burger en politiek?

Op de website van Nimmer Dor Nee staat een artikel uit de Volkskant van 1 maart 2008 waarin journalist Anja Sligter ingaat op de manier waarop bestuurders en politici omgaan met inspraak in bouwprojecten. Ze maken er volgens Anja een potje van.

Nimmer Dor wordt als voorbeeld gebruikt en Jan Bart Wilschut (destijds wethouder in Rheden) en Bob Bouhuis geven ieder hun visie op het plan.

(Het artikel kan worden gedownload op de website van Nimmer Dor Nee bij de stand van zaken van maart 2008.)

De stelling van Anja Sligter is dat er geen kloof tussen burger en politiek bestaat. Even verderop spreekt ze zich echter tegen met de constatering dat “politici en bestuurders een enorme kans laten liggen om de kloof tussen burger en politiek op lokaal niveau te overbruggen.”

Feit is dat vrijwel ieder project juist veel aandacht bij burgers genereert. In Rheden kennen we met Hart van Dieren, Nimmer Dor, Rhederhof en Riviersteen sprekende voorbeelden.

Anja Sligter hekelt de wijze waarop bestuurders met deze materie omgaan. De arrogante wijze waarop bestuurders protesten afdoen, als lastige obstakels die het grotere belang in de weg zitten, is haar een doorn in het oog. Voorlichtingsavonden, inspraakrondes, glossy brochures, en presentaties zij vaak schijnvertoningen, bedoeld om het verzet te smoren.

We wisten dat natuurlijk allemaal al maar ze schrijft het mooi op en het is me uit het hart gegrepen.

Ze geeft ook enkele voorbeelden waar de samenspraak tusssen burger, bestuurder en politiek wel werkt. Zoals de “Tielse Methode” waar eerst de burgers mochten meepraten over de inrichting van Tiel aan de oever van de Waal.

Pas nadat de bewoners zich hadden uitgesproken kwamen de projectontwikkelaars in beeld. Het resultaat is dat er in 2010 een nieuw Waalfront verrijst zonder een enkele bezwaarprocedure.

Het bewijs dat de kennis, kunde en realiteitszin volop onder burgers aanwezig is. Helaas is dit afhankelijk van personen, van individuen: politici, bestuurders of ambtenaren met visie. En die zijn veel te dun gezaaid.

Als tegenvoorbeeld wordt Nimmer Dor aangehaald.
Nimmer Dor staat symbool voor het lokale verzet. Waar Jan Bart Wilschut opkomt voor het belang van wonen voor iedereen komt Bob Bouhuijs op voor het belang van de schoonheid en de natuur. Beiden vertellen hun kant van het verhaal.

Volgens Anja Sligter zouden de gemeente Rheden en de tegenstanders van Nimmer Dor er gemakkelijk samen uit hebben kunnen maar beide zijden hebben zich al te diep ingegraven. Als mogelijke oplossing noemt ze de inzet van een mediator. Maar het was beter geweest als de woningbouwopgave aan de inwoners van de Rhedens dorpen was voorgelegd.

En daar komt het artikel van Sligter in de buurt van mijn ideeën. Het maken van belangrijke keuzes na uitvoerig maatschappelijk debat. Waar plannen vorm krijgen in overleg met de bewoners.

Kijk op de website van Nimmer Dor Nee voor het artikel bij de stand van zaken van maart 2008. Dan kun u in meer detail kennis nemen van de standpunten van Bob Bouhuijs en Jan Bart Wilschut.

Mijn mening:
Er is geen kloof tussen burger en politiek. Burgers hebben juist een brede belangstelling voor politiek.

Het zit 'm in de personen die de politiek bedrijven, de poppetjes. Er is een brede kloof tussen burgers en de uitvoerders van de politiek, bestuurders en politici.
En daar horen ook valse, misleidende verkiezingsbeloften bij. Van diezelfde politici.


Een essentieel verschil.