Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 28 augustus 2008

Breede River en politieke correctheid

Afgelopen dinsdag stond het aangaan van een stedenband met de Zuid-Afrikaanse gemeente Breede River op de agenda van de informatieavond van de gemeenteraad.

Voor zover het via de radio te volgen was voorzag GroenLinks wethouder Tiemens op nogal halfslachtige wijze een presentatie over het samenwerkingsverband van commentaar.

De afgelopen jaren heeft Rheden samen met Breede River een project voor Social Housing opgezet, bedoeld voor de “middeninkomens”, mensen die tussen de 150 en 750 euro per maand verdienen. Mensen met een lager inkomen krijgen van de overheid een zgn. Mandela-woning, mensen die meer verdienen dan 750 euro kunnen een hypotheek krijgen. Dit project is op een oor na gevild. Althans de bijdrage van Rheden daaraan, advisering over de aanpak. Of het project ooit daadwerkelijk van de grond komt is een zaak van Breede River.

Nu wil Rheden het volgende project oppakken. Adviseren over Waste Management, afvalverwerking.

De VVD, het CDA en Gemeentebelangen vroegen naar de kosten van deze stedenband. Vooral Barbara de Vos van Gemeentebelangen wilde het naadje van de kous weten. De afstand, Breede River ligt zo’n 10.000 km hier vandaan, deed ook de wenkbrauwen fronsen. Wat is het nut van een stedenband op zo’n afstand en wie gaat dat allemaal betalen?

Volgens Tiemens worden de reiskosten van bestuurders en ambtenaren allemaal betaald door VNG International (de “afdeling buitenland” van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Die bekostiging loopt overigens over twee jaar, in 2010, af. Dat wil ik hier even vastgesteld hebben. Vooral als later blijkt dat het toch iets anders ligt.

“Alleen” de tijd die ambtenaren in de projecten steken komt ten laste van de gemeente. Alsof dat geen geld kost. Of hebben de Rhedense ambtenaren tijd over?

Het gevraag vanuit de raad beviel PvdA-er Canters allemaal maar niks. Geheel in politiek-correcte stijl meldde hij dat hij zich schaamde voor de vragen van zijn mede-raadsleden. Hoe durfden ze te vragen naar dit soort zaken?

Dat kan ik Pedro wel vertellen hoor. Er is tijd en (dus) geld uit de Rhedense schatkist mee gemoeid. Geld van de Rhedense belastingbetaler. Die heeft er recht op te weten wat er met zijn centjes gebeurt.

Bovendien is het volkomen terecht dat er vraagtekens bij de locatie van Breede River worden gezet. Het ligt niet naast de deur en mag niet dienen voor snoepreisjes voor bestuurders of ambtenaren die een bonus krijgen in de vorm van een weekje naar een exotische bestemming. Bovendien zal er af en toe ook wel eens een delegatie vanuit Zuid-Afrika naar Rheden willen.

De huidige stedenbanden met Cheb (Tjechiƫ) en Burgdorf (Duitsland) staan op een laag pitje. Fojnica (Bosniƫ) waar deze drie gemeenten samen enkele projecten hebben gedaan is al helemaal uit beeld verdwenen. De vraag is waarom? Is het nieuwtje er vanaf?

Naar Cheb, Foijnica en Burgdorf werden regelmatig reisjes georganiseerd van scholen, maatschappelijke groeperingen en individuele personen die de banden aanhaalden en die daar soms ook nog andere nuttige dingen deden. Dat zal met de afstand tot Breede River en de daarmee gepaard gaande reiskosten niet zo eenvoudig zijn.
Het begint zo meer op een exclusief feestje van B&W en het gemeentehuis te lijken.

Er is niks mis met het reiken van een helpende hand maar doe dat wel op een open en eerlijke manier. Terecht dat er vraagtekens worden gezet bij de beweegredenen en de kosten.

En wat die kosten betreft. In een raadsvoorstel van 29 augustus 2006 stond Breede River ook al op de rol. Daarin staat het volgende:

"De kosten, inclusief salariscompensatie van uitgezonden personen, zijn voor rekening van de VNG. Vrijwel alle partners van de Stichting zien af van de compensatie, zij stellen de compensatie beschikbaar aan Conkim voor overige doelen."

Ik adviseer de raad om de vinger maar eens goed aan de Breede Riverpols te houden. Vraag om een regelmatig overzicht van de kosten. Wie heeft wat betaald? Welke tijd is er op kosten van de gemeente door ambtenaren en adviseurs ingestoken, wat zijn precies de resultaten, wanneer zien we daar daadwerkelijk dankzij de bijdrage van Rheden de woningen uit de grond rijzen enz.

Het voorstel voor Breede River wordt volgende week als hamerstuk behandeld.
Ik adviseer Barabara de Vos om dan een motie in te dienen. Dan wordt er in ieder geval aandacht aan besteed.

Voor ik het vergeet. Ik stel me beschikbaar als rapporteur. Ik wil af en toe wel ’n paar weken in Breede River Winelands gaan kijken en verslag uitbrengen. Zal ik ook een flesje rooiwijn voor de raadsleden meebrengen. Alles op kosten van de gemeente natuurlijk.

Barbara: laat je niet de mond snoeren door politiek-correct geneuzel!