Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 10 september 2008

Opheffing geheimhouding BC 2005 volledig te danken aan D66 en SP

SP-raadslid Lyan van Vliet wilde tijdens de vergadering van 2 september nog even nog even aanstippen dat de opheffing van de geheimhouding van de businesscase vooral te danken was aan.......

Ik neem aan dat ze iets wilde zeggen in de trant van "de inspanningen van de statenfracties van D66 en de SP hebben ervoor gezorgd dat de BC openbaar werd" maar daar kreeg ze de kans niet voor.

(Gisteren sprak ik mevr. Van Vliet nog even na de raadsavond. Zij zegt dat ze dit zeker wel gezegd heeft. Of ík heb 'n geheugenlek of mevr. Van Vliet dénkt dat ze gezegd heeft wat ze wilde zeggen. We zullen het horen zodra de volledige geluidstape van de raadsvergadering op de website van Rheden staat.)

Feit blijft dat VVD-fractievoorzitter Haverkamp haar de mond wilde snoeren met de opmerking dat de Rhedense raad al eerder om opheffing van de geheimhouding had gevraagd (en daarmee suggereerde dat de raad grotendeels verantwoordelijk was voor die opheffing van de gehiemhouding). Ik vermoed dat in de raad (en zeer waarschijnlijk sowieso binnen de coalitie-partijen PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie) was afgesproken dat niemand zou refereren aan de inspanningen van D66 en de SP.

Het klopt dat de raad en met name de VVD daar eerder om had gevraagd. De stuurgroep van Hart van Dieren besloot toen met een stem vóór (Rheden) en twee stemmen tégen (Provincie, ProRail) om die geheimhouding niet op te heffen. Reden: de ramingssystematiek van ProRail mocht niet bekend worden. Dat accepteerde de Rhedense raad inclusief de VVD. Daarna heeft de raad en zeker niet de VVD nog verder aangedrongen op opheffing van de geheimhouding.

Die eer komt volledig toe aan Martijn Leisink en zijn Gelderse D66-statenfractie die gesteund door de Gelderse SP aantoonde dat er voor bestendiging van de geheimhouding drogredenen waren gebruikt. De Gelderse fracties van D66 en de SP hebben dat volledig voor elkaar gebokst waarbij Martijn en zijn D66 het leeuwendeel van het werk hebben verricht. ProRail en vooral gedeputeerde Van Haaren konden er niet meer omheen.

En die eer komt zeker niet toe aan de Rhedense gemeenteraad of de Rhedense VVD. Die vond de geheimhouding wel best. Anders had ze zich wel meer ingespannen.

Beste Lyan van Vliet: Je mag voor jouw SP best de eer opstrijken die haar toekomt en laat je niet van je à propos brengen door interrupties van andere raadsleden die de druiven te zuur vinden.