Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 15 september 2008

Beekhuizen, de PvdA en het Postkantoor


Even in aansluiting op het bericht over no-go area Beekhuizen.
De openbare toegankelijkheid zou zijn gewaarborgd. Dat ligt getuige de vragen en opmerkingen van VVD-raadslid dhr. Boehmer toch iets anders. Bezoekers worden van het terrein geweerd.

Nadat de Proeftuin op op het terrein van het voormalige zwembad Beekhuizen in Velp door de gemeenteraad werd afgeserveerd gooide het college de handdoek in de ring en kwam toenmalig PvdA-wethouder Wilschut met het voorstel om Beekhuizen aan de krakers, die het terrein al jaren bezet hielden, over te doen.

Om het wat nauwkeuriger te zeggen : uit pragmatisch oogpunt werd gekozen voor de Woningbouwvereniging Gelderland.

Ik zal hier toch nog maar even uit de doeken doen hoe dat werkt.

Terrein Beekhuizen (met uitzondering van een vrije kavel voor de bouw van een villa) werd in erfpacht gegeven aan Woningbouwvereniging Gelderland.

Woningbouwvereniging Gelderland verhuurt de woningen weer aan de krakers en laat het beheer van het terrein eveneens in handen van dezelfde mensen. Daarmee worden zij getransformeerd in nette huurders die een woninkje van deze vereniging huren.

Deze, wettelijk toegelaten, woningbouwvereniging is in feite in handen van de krakers zelf. De WvbG is een kleine vereniging die enkele tientallen panden in zijn bezit heeft waaronder een aantal voormalige kraakpanden. De huurders organiseren zich, meestal per object, in verenigingen of stichtingen en nemen het grootste deel van de beheertaken over van de woningbouwvereniging, inclusief woningtoewijzing. Daarnaast zijn ze ook nog eens individueel lid van de WBVG en hebben zo grote invloed op het beleid van de woningbouwvereniging.

Via deze constructie kwam Beekhuizen dus definitief in handen van de krakers.En het is nog legaal ook. De gemeente doet immers geen zaken met de krakers zelf maar met de Woningbouwvereniging Gelderland.

Onlangs kwam PvdA-er Van Couwenhoven met een onderzoek van de Woningbouwvereniging Gelderland op de proppen naar de haalbaarheid van jongerenhuisvesting in het te koop staande gebouw van het Velpse postkantoor. Dat onderzoek was op verzoek van de PvdA door deze Woningbouwvereniging Gelderland uitgevoerd.

Wat de gemeente nou met dat onderzoek aan moet is onduidelijk. Het postkantoor is eigendom van TNT. Die verkoopt het pand naar eigen goeddunken en tegen de voor TNT meest acceptabele voorwaarden. Dat gaat blijkbaar niet volgens de wensen van de PvdA.

Kennelijk onderhoudt de PvdA warme banden met die Woningbouwverening Gelderland en zit ze graag met deze club aan tafel. Niks mis mee hoor. Moeten ze zelf weten. Maar het maakt duidelijk waar de sympathie├źn van de PvdA liggen. En zo kan de PvdA zich, zoals ze graag wil, profileren als "links".

Zolang de PvdA maar niet denkt aan een Beekhuizen-scenario!