Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 16 september 2008

Bloemershof

Vorige week presenteerde de architect en een installatiebureau hun plannen en ontwerpen voor Bloemershof in Dieren. Het zag er mooi uit.

Open, transparante gebouwen waar het daglicht doorheen speelt. De architect sprak van aansluiting op het Veluwemassief, van een versteende boomstructuur. Jaja, de woorden zijn vaak net zo belangrijk als de plaatjes.

De installateur legde uit hoe duurzaam met het gebouw wordt omgegaan. De koeling/verwarming bijvoorbeeld wordt voor een groot deel uit de betonnen wanden gehaald via betonkernactivering. Door het beton worden, met water gevulde, buisjes geleid die de betonmassa op een constante temperatuur houden en zo zorgen voor een stabiele temperatuur binnen het gebouw.

Er was ook een maquette waar ik een presentatie van heb gemaakt.
Klik op onderstaande afbeelding om naar Picasa te gaan. Als u daar op "Diavoorstelling" klikt wordt de presentatie schermbreed weergegeven.
U kunt de presentatie volledig zelf besturen.U beweegt de muis dan naar de onderzijde van het scherm waar u zelf bepaalt hoe u door de voorstelling wilt gaan. Snelheid, stilzetten, terug of vooruit. U eindigt de voorstelling door op X te klikken.Ziet er allemaal goed uit maar het kost wel ’n paar centen. De kosten worden nu geraamd op zo’n 7,2 miljoen euro. Daarbovenop moet met nog eens 10% gerekend worden zodat het totaal uitkomt op 8 miljoen euro. En die kosten zijn bijna een verdubbeling van de ramingen van 2006. Toen was het complex geraamd op 4,2 miljoen euro. Vorige week werd nog wel op een opzichtige manier geprobeerd om die kosten naar elkaar toe te praten maar een verdubbeling in twee jaar tijd praat je niet recht. Ook niet met suggesties over energiebesparing, mogelijke subsidies en een hogere huur voor bijv. de Tender die het Rhedens dan zou moeten betalen.

En bovenal: het is in strijd met de uitgangspunten die de raad voor het project had meegegeven: sober en doelmatig.

Het probleem is dat een Dierense bewonerscommissie heeft meegewerkt aan de planontwikkeling.

Blijkbaar zijn daarbij weer eens onduidelijke kaders gesteld.

En nu zit de raad met de gebakken peren. Zijn er raadsfracties die vraagtekens bij de plannen durven te plaatsen? En niet alleen vraagtekens maar ook durven te zeggen dat het allemaal veel te veel geld gaat kosten. Geld dat niet voorhanden is. Kortom partijen met politieke moed en karakter.

Blijf er bovenop zitten. En hou de controletouwtjes strak in handen.

Maak niet dezelfde fouten als in Hart van Dieren. Daar zit niemand op te wachten.