Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 28 september 2008

Arnhem morrelt aan fundamenten democratie

In Arnhem kunnen ze er ook wat van.

De fracties van D66 in de gemeenteraad Arnhem en provinciale staten van Gelderland willen inzage in de businesscase van Arnhem Centraal maar krijgen dat tot nu toe niet voor elkaar.

Martijn Leisink ziet paralellen met Hart van Dieren. De provincie heeft bijna vijf-en-een-half miljoen euro in het project gestoken en D66 wil haar controlerende taak naar behoren kunnen uitvoeren maar dat wordt op deze manier onmogelijk gemaakt.

D66 schrijft:
De gemeente Arnhem weigert inzage te geven in de begroting van hun stationsproject. Zelfs onder geheimhouding mogen raadsleden en statenleden er geen kennis van nemen. Zolang de gemeente volhardt in dat standpunt, zal D66 Gelderland niet instemmen met een nieuwe subsidieaanvraag. Wij betalen niet voor plannen die we niet kennen.

Al sinds dit voorjaar probeert de statenfractie inzage te krijgen in de begroting. Dat wordt ons telkens geweigerd. Volgens de provincie wil de gemeente absoluut geen inzage door volksvertegenwoordigers. Anderzijds heeft de gemeente wel gretig 5,4 miljoen provinciale subsidie geïncasseerd.

Provinciale Staten en de Gemeenteraad worden geacht hun bestuurders te controleren. Het verkrijgen van informatie is daarvoor zo cruciaal, dat het volgens de wet alleen geweigerd mag worden als het verzoek in strijd is met het openbaar belang. Omdat informatie eventueel onder geheimhouding gegeven kan worden, is deze verschoningsgrond zelden aan de orde. Hier in elk geval niet!

"Arnhem ziet de provincie kennelijk als pinautomaat" aldus Martijn Leisink, fractievoorzitter van D66 Gelderland. "Het niet willen informeren van volksvertegenwoordigers is betonrot in de fundamenten van de democratie. Wij roepen alle provinciale partijen op hier scherp stelling tegen te nemen."