Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 29 september 2008

GEEN BERICHTEN

Beste mensen, de eerstkomende dagen zijn er op deze weblog geen nieuwe berichten.

Ik verwacht zaterdag weer nieuwe berichten te kunnen plaatsen.

Intussen kunt u me natuurlijk wel informatie en interessante onderwerpen (blijven) doorgeven. Die zal ik dan later in de week oppakken.

Ik kijk af en toe ook op de blog voor reacties. Die blijf ik zo snel mogelijk beantwoorden.

Brussels Lof

De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft samen met enkele andere regionale bestuurslichamen sinds ’n jaar of twee een eigen lobby-kantoor bij de Europese Unie in Brussel.

In de nieuwsbrief Brussels Lof wordt onder de kop Gemeentesecretarissen werken samen melding gedaan van een conferentie in Brussel waarbij de bestuurders van de stedelijke netwerken Stadsregio Arnhem Nijmegen en Regio Twente de mogelijkheden voor verdere samenwerking hebben verkend. Die conferentie leverde de belangwekkende conclusie dat er een goede basis ligt met voldoende gezamenlijke belangen waarmee iedereen verder wil.

Nou, nou, nou zeg. Een erg vruchtbare conferentie hoor.

De nieuwsbrief schrijft:
“Om hier nadere invulling aan te geven verzamelden de gemeentesecretarissen van regio Twente en de Stadsregio Arnhem Nijmegen zich op 28 en 29 augustus jongstleden in Brussel.”

Dat "DE gemeentesecretarissen" suggereert dat ALLE gemeentesecretarissen aanwezig waren (20 uit de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en 14 uit de Regio Twente). Dat maakte mij natuurlijk nieuwsgierig. Ik wilde weten of de gemeentesecretaris van Rheden ook aan het niemandalletje had deelgenomen.

Bij het verslag van de “conferentie” is ook een deelnemerslijst toegevoegd. Daaruit blijkt dat zegge en schrijve 4,5 (u leest het goed: vier-en-een-halve) gemeentesecretarissen uit de beide regio’s hadden deelgenomen aan het conferentie-uitje. De gemeentesecretarissen van Enschede, Borne, Oldenzaal en Hengelo (de kaatste was alleen op vrijdag aanwezig, vandaar die halve gemeentesecretaris) en de gemeentesecretaris van Wychen. Uit de Stadsregio Arnhem-Nijmegen was er dus slechts één gemeentesecretaris. (terwijl er twintig gemeenten in de stadsregio zijn). Een uiterst nuttige conferentie moet ik zeggen.

Dat geeft maar weer eens aan dat je meestal wat verder moet kijken dan het persberichtje. Als je niet uitkijkt zet ook de Stadsregio je op het verkeerde been.

Maar ja, zo'n lobbykantoor moet wat te doen hebben. En het geld moet natuurlijk ergens aan worden uitgegeven.

Ben blij dat de Rhedense gemeentesecretaris zich niet heeft laten verleiden tot deze onzin. Zonde van de tijd, de energie en het geld.

Of had ie zijn licht opgestoken bij het college van B&W? Die had haar twee dagen durend Brussels uitje al in april gehad. Wat dat voor Rheden heeft opgeleverd weet ook nog niemand.

Wat levert zo’n lobby-kantoor nou concreet op? Hoeveel harde euro’s zijn er dankzij de lobby naar de stadsregio (en in het bijzonder Rheden) toegerold? Of als dat te moeilijk is: Welke invloed heeft die lobby nu in Brussel? Wat loopt er nu makkelijker mét dan zónder lobby? Laat de stadsregio dat eens goed over het voetlicht brengen.

En niet meer zulke misleidende berichten graag.
Met bla-bla schieten we niks op.

Ook de stadsregio niet.