Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 4 november 2008

Vetleren medaille voor het CDA (2)

Ik schakelde net M-FM in om de raadsvergadering verder te volgen. Heb ik toch weer iets gemist. CDA-fractievoorzitter Hein de Gooijer refereerde aan een mededeling van wethouder Luuk Kuiper.

Het CDA in de Tweede Kamer dringt aan op behoud van de rijksbijdrage voor Dieren.

CDA-kamerlid Koopmans heeft opheldering aan het kabinet gevraagd. Hij wil dat de rijksbijdrage behouden blijft.

Een pluim voor de coördinatie tussen de CDA-fracties op lokaal, povinciaal en landelijk niveau.

En opnieuw een vetleren medaille voor het CDA. Nu voor de Tweede Kamerfractie.

Tweede Kamerlid Ger Koopmans mag ‘m op komen halen.

Klik hier voor het bericht op M-FM Streekradio.

Vetleren medaille voor het CDA

Het CDA wint de Traverse Dieren-rijksbijdrage-motie-race. M-FM Streekradio maakt er al keurig melding van.

Het CDA was er blijkbaar als eerste bij om een motie voor te bereiden en de pers daarover in te lichten. Ik was er al benieuwd naar wie de wedstrijd zou winnen, de eer te beurt zou vallen om de motie in te dienen en wie daarvoor in de pers zou worden genoemd.

Vanmiddag bracht CDA-fractievoorzitter Hein de Gooijer de motie tijdens de Rhedense begrotingsbehandeling in. De rijksoverheid, de landelijke en de provinciale politiek worden opgeroepen om de rijksbijdrage voor de Traverse Dieren van 53 miljoen euro intact te laten.

De motie werd al op voorhand gesteund door de coalitiepartijen PvdA, VVD, GroenLinks en de ChristenUnie. Oppositiepartij Gemeentebelangen sloot zich daarbij aan.
Nou, de SP zal bij de stemming over de motie ook wel voor zijn.

Het CDA krijgt ook van mij de eer.
Een vetleren medaille voor de christen-democraten.

Genoeg te doen vandaag


Vandaag is het begrotingsdag in de gemeente Rheden. De fractievoorzitters zullen hun visie op de begroting en de beleidsvoorstellen voor 2009 geven en het zal moties, amendementen en voorstellen regenen.

Wat niet op de agenda staat maar wat wel als een slagschaduw over de vergadering hangt is de Traverse Dieren. Die zal in de een of andere vorm ongetwijfeld ook aan de orde komen.

Ik verwacht er verder niet zoveel van maar het is altijd interessant om te zien hoe partijen met die zaak omgaan. √Čn het college natuurlijk. Komt Kuiper met een verklaring of zal de raad hem tot meer openheid dwingen?

Zullen de politieke partijen zich laten overlopen door het college dat nu ineens twee keer zoveel geld aan Bloemershof wil uitgeven? Hoe staat het met de exorbitante verhogingen van de OZB, het rioolrecht en de afvalstoffenheffing? En de bouwperikelen cq bevolkingskrimp? Nimmer Dor? Riviersteen? Spreekt het Rhedense college zich in navolging van Arnhem uit tegen tolheffing op de Pleij-route? Of komt een van de partijen met een dergelijke motie?

Zullen de haarscheurtjes in de coalitie beter zichtbaar worden?

En de Amerikaanse verkiezingen natuurlijk. Het lijkt een gelopen race maar het blijft spannend. Doet de Amerikaanse kiezer wat de polls zeggen en wat de Nederlandse media willen?

Genoeg te doen vandaag.