Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 12 november 2008

Koude kruising Molenweg - Burg. de Bruinstraat in Dieren

Ouders van leerlingen van de Boomgaardschool in Dieren klagen over de onveilige kruising Molenweg-Burg. De Bruinstraat. Ze hebben bij de provincie aan de bel getrokken omdat klagen bij de gemeente en de politie niets oplevert.

Op de Burg. De Bruinstraat wordt te hard gereden en fietsers krijgen te weinig tijd om over te steken. De ouders verwonderen zich erover dat er nog geen ongelukken zijn gebeurd.

De kruising Molenweg-Burg. De Bruinstraat is een zogenaamde “koude aansluiting”.
Een “koude aansluiting” is een een gelijkvloerse kruising waarbij niet afgeslagen mag worden. Op zo'n punt kruisen totaal anderssoortige verkeersstromen. Snelverkeer op de Burg. De Bruinstraat kruist met voetgangers, fietsers, optrekkende auto’s etc. op de Molenweg. Verkeer vanaf de Molenweg mag niet afslaan naar de Burgemeester de Bruinstraat. Ook andersom, vanaf de Burg. de Bruinstraat naar de Molenweg mag niet worden afgeslagen.

Ervaringen elders leren echter dat dat toch gebeurt.

Een koude aansluiting is dan ook uiterst gevaarlijk.

Overal elders in het land worden deze koude aansluitingen juist geëlimineerd. Daar zoekt men oplossingen in rotondes, verkeerslichten en tunnels en soms wordt een koude aansluiting gewoon gesloten.

Om het gevaar te minimaliseren zijn op het kruispunt in Dieren verkeerslichten geplaatst. Maar dat lost niet alle problemen op.

Ik heb er een kijkje genomen. Op een tamelijk rustig moment, donderdagmiddag rond een uur of half-drie/drie.

Zoals gezegd, afslaan op een koude aansluiting is verboden. In nog geen halfuur telde ik vier auto’s die van de Molenweg rechtaf sloegen naar de Burg. de Bruinstraat en twee auto’s die van de Burg. De Bruinstraat rechtsaf de Molenweg inreden.

Verder zag ik diverse fietsers die op de Molenweg door rood reden.

Van een omwonende vernam ik dat vooral ’s avond hard wordt gereden op de Burg. De Bruinstraat en dat daarbij rood licht vaak genoeg wordt genegeerd.

Maar ook kinderen die de nabijgelegen scholen bezoeken maken er soms een potje van. Regelmatig worden de verkeersregels aan de laars gelapt en wordt rood licht genegeerd.

Mijnheer heeft ook nog niet gezien dat de fotocamera’s op de Molenweg, die rijders door rood licht moeten registreren aan staan. Die staan er niet voor de lol lijkt me. Als die camera's (bijna) nooit aanstaan dan verliezen ze ook hun preventieve werking. Zet die eens wat vaker aan!

Hier ligt dus niet alleen een taak voor de wegbeheerders en handhavers. Maar ook voor de ouders en de leerkrachten. En voor de weggebruikers zelf natuurlijk. Vooral de automobilisten op de Burg. De Bruinstraat maar ook automobilisten die afslaan waar dat niet mag moeten zich eens achter de oren krabben. Dat verbod geldt daar niet voor niks. En fietsers en voetgangers hebben net zo goed een verantwoordelijkheid.

In de structuurvisie Dieren staat dat de Molenweg een van de verbindingsassen tussen Dieren-Zuid en Dieren-Noord blijft en dat de spoor-overgang Molenweg-Enkweg mogelijk alleen voor fietsers en voetgangers toegankelijk is. In de gewenste variant 3a gaat de Molenweg door een tunneltje onder de Burg. de Bruinstraat door. Dan zou dit probleem dus uit de wereld moeten zijn.

Maar het zal nog wel even duren voor het zover is. Eerst maar eens kijken hoeveel eurootjes rijk en provincie voor de Traverse over hebben.

Als daar te lang op moet worden gewacht dan dienen er andere maatregelen genomen te worden.

Voorlopig geldt: Uitkijken en handhaven!

VVD-actie voor subsidie Velp-Zuid zet zoden aan de dijk

De VVD had in september het college van B&W de suggestie gedaan om subsidie aan te vragen voor de wijkvernieuwing in Velp-Zuid. Zij wees daarbij op het preventie-budget voor problemen in de wijken.

In haar antwoord beaamde het college deze mogelijkheid:
"Velp-Zuid voldoet wat problematiek betreft aan de voorwaarden voor het doen van een projectaanvraag: er is sprake van een wijk met substantiële en cumulatieve problemen."
De gemeente denkt ook aan andere voorwaarden te voldoen. Daaronder de in ontwikkeling zijnde plannen voor de wijkvernieuwing.

Voor hulp bij de aanvraag wendt Rheden zich tot Arnhem.
Arnhem heeft volgens het college al kennis en ervaring bij het opstellen van een dergelijke subsidie-aanvraag en Rheden hoopt daarvan te profiteren.

Een goede actie van de VVD. Daarmee toont de fractie zich (opnieuw) van haar effectieve kant.

Dit soort acties zet zoden aan de financiële dijk.
Even afwachten hoeveel want over bedragen wordt nog niet gerept.


Vraag en antwoord kunt u vinden op de VVD-site.