Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 14 november 2008

De bussen staan klaar!

Wethouder Kuiper bracht gisteravond verslag uit van zijn bezoek aan het ministerie van VROM. Toen ik ’n paar minuten na half-acht inschakelde was Kuiper al aan het woord maar ik denk niet dat ik erg veel gemist heb. Hij heeft nog eens de historie van de Dierense problematiek belicht en de noodzaak van de Traverse benadrukt. De door de raad aangenomen motie over behoud van rijksmiddelen (4 november) is overhandigd en toegelicht. Over bedragen is niet gesproken. Er zijn geen getallen over tafel gegaan. Medio december wordt uitsluitsel over het beschikbare budget verwacht.

Volgens de wethouder voelt het rijk zich betrokken bij de problematiek en neemt ze er geen afstand van. Er was door Den Haag wel gehengeld naar verdere versobering waarop Kuiper had meegedeeld dat hij van verdere versobering niet wilde weten. Vanaf variant 8 naar 8-min zijn we nu via variant 3b aangeland bij 3a. Variant 3a is nu het enig aanvaardbare model. Het past binnen de bedragen waarmee gerekend is en het is oplossing, hoewel niet de ideale. . Verdere versobering leidt tot broddelwerk, ’n beetje van dit en ’n beetje van dat. Dat leidt niet tot een oplossing voor de problemen waar Dieren al 50 jaar mee worstelt.

Na de behandeling van de begrotingen van de betrokken ministeries komt er duidelijkheid. Dat zal rond half-december zijn.

Op een vraag van CDA-raadslid Bert de Boer of de brief van Joop Zijlstra nog aan de orde was geweest kwam een ontkennend antwoord. Kuiper zei dat Het Comité uit Ellecom (Joop Zijlstra) afkomstig is en dat voor de Tafel van 10 een grens getrokken is bij Dieren. Daarom was Het Comité niet uitgenodigd bij de Tafel van 10. En hij merkte daarbij ook nog op dat Joop Zijlstra gezegd zou hebben dat áls hij voor de Tafel van 10 zou zijn uitgenodigd hij toch niet gekomen zou zijn.

Groenewoud (GroenLinks?) vroeg of Kuiper al wist waar het gerucht vandaan kwam dat met het geld van de Traverse de put in Arnhem-Centraal zou worden gedempt . Dat wist Kuiper natuurlijk niet.

Een hint voor Groenewoud: laat je partijgenoten in Den Haag dat eens even uitzoeken! Die weten waarschijnlijk precies bij wie ze moeten zijn. Denk ook aan het feit dat het Eurlings was die gedeputeerde Van Haaren toevoegde dat men er in het Gelderse begrip voor moest hebben dat er in Gelderland ook andere belangrijke projecten moeten worden uitgevoerd. Een beetje puzzelaar moet er dan toch wel uitkomen dunkt me.

Verder stond de raad te trappelen om haar bijdrage te leveren. Een kolfje naar haar hand. Hiermee kun je tenminste je inzet en je enthousiasme aan de bevolking tonen. De suggesties vlogen dan ook over tafel. Van contact opnemen met de fracties in de Tweede Kamer en Provinciale Staten en het uitnodigen van volksvertegenwoordigers in Dieren tot het gezamenlijk met de Dierense organisaties optrekken naar Den Haag.
Kuiper was gaarne bereid om een en ander te faciliteren en om de diverse politici te ontvangen en te informeren.

Tja. Hoezo politiek? VVD-raadslid Van de Burg nam alvast een voorschot op een eventuele mislukking. Zij vond dat vooral de fracties van de regeringspartijen (PvdA, CDA en CU) een bijzondere verantwoordelijkheid bij het bewerken van hun Haagse partijgenoten hebben. Die zouden volgens haar het meeste druk moeten en kunnen zetten. De VVD had haar partijgenoten in Den Haag al ingelicht.
Zij lijkt hiermee te willen zeggen: als VVD kun je niet veel meer doen en sta je verder machteloos. Een mislukking komt voornamelijk op het conto van de PvdA, CDA en CU.

We kunnen de komende weken nog wat verwachten.

Haal de draaiboeken voor Hart van Dieren maar weer uit de kast!
Op naar Den Haag!

De bussen staan klaar!

Kuiper wist niet precies wanneer de begrotingen van de betreffende ministeries worden behandeld. Die heb ik even voor hem, de raadsleden en eventuele andere Tweede Kamer-bestormers opgezocht.

De begroting van VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer komt in de zitting van week 47 (18, 19 en 20 november) aan de orde. Deze begroting staat als eerste op de lijst dus ik denk dat de aanstaande dinsdag cq woensdag aan de orde komt.

De begroting van V&W Verkeer en Waterstaat komt in de zitting van week 49 (2, 3 en 4 december) aan de orde. Er staan (op dit moment) slechts twee begrotingen op die agenda. Dat zal dus ook wel op dinsdag 2 dec. en/of woensdag 3 dec. aan de orde komen. Het ministerie van VROM heeft dan wel de coördinatie over de Traverse maar Verkeer & Waterstaat speelt een sleutelrol. Als V&W minister Eurlings gaat dwarsliggen dan wordt het een moeilijke zaak.

De begroting van LNV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt tenslotte in de zitting van week 50 (9, 10 en 11 december) aan de orde. Ook hier is de agenda beperkt tot twee begrotingen.

Daarnaast wordt natuurlijk ook nog overlegd in commissies. Voor V&W staat bijvoorbeeld het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport ) op 15 december (dus ná de begrotingsbehandelingen van V&W en VROM) op de agenda. In het MIRT is ook VROM aangeschakeld en dit overleg speelt een belangrijke rol in deze materie.

Het college en de raad moeten zelf maar even uitzoeken welke andere vergaderingen nog van belang zijn.