Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 24 november 2008

Winkel van Sinkel (2)

De Traverse Dieren sleept zich voort. Van het hele project is best een politieke real-life soap van te maken. Acteurs genoeg

Het is merkwaardig dat eerst persé voor de zomer een nieuw plan moest worden gemaakt terwijl de betrokken ministers eigenlijk helemaal niet in een plan zijn geïnteresseerd en op voorhand neigen naar het overhevelen/korten op de rijksbijdrage.

Geruchten blijken geen geruchten te zijn. Of toch?

Wethouder Luuk meent recht op die 53,3 miljoen te hebben. Daarbij zegt hij dat het alles of niets is. Zonder die 53,3 miljoen geen Traverse Dieren. Een gevaarlijke uitspraak. Als er minder geld beschikbaar komt wat dan?

De lobby-machine draait volop. Supporters worden geronseld en de bussen worden in gereedheid gebracht om op te trekken naar Den Haag.

Op het provinciehuis is opnieuw ruzie ontstaan over het eigenmachtig en onbevoegd uitgeven van geld door gedeputeerde Van Haaren.

En in Den Haag doet het CDA lofwaardige pogingen om het geld voor Dieren velig te stellen.

De Traverse haalt het overigens niet bij Laag Soeren. Dat is een drama dat zich al bijna 30 jaar voortsleept. Overigens deels met dezelfde bezetting als in de Traverse.

Maar hier spelen ook nog andere acteurs mee. Brummen’s verraad van enkele jaren geleden heeft ons de rondweg gekost. Brummen’s wethouder Dick ter Maat speelt de boze buurman, ’n gemeen sujet! Aan onze kant staat Hans Elsenaar, ’n aimabele man die niet opgewassen lijkt tegen de slinkse Brummense streken.

Tricky Dick heeft met het schrappen van de rondweg al ’n klinkende overwinning behaald en ligt nu opnieuw dwars bij het truckverbod. En hij wordt ook nog eens gesteund door de Commissaris der Koningin (in een gastrolletje) die alles op de lange baan wil schuiven en boos is op het ongehoorzame Rheden dat maar niet naar de provincie wil luisteren. Dat terwijl zijn paladijn Marijke van Haaren eerder fouten had gemaakt bij de plannenmakerij voor de rondweg en dat niet middels een aanwijzing recht wilde zetten toen dat nog kon.

Ik dacht even dat Dick ons met het sluiten van de bruggen over het kanaal voor het vrachtverkeer een nieuwe poets wilde bakken. Maar hij kondigde vorige week noodbruggen aan. Kennelijk realiseerde ie zich bijtijds dat sluiting van de bruggen zijn tactiek zou ondergraven. Want dat leidt alleen maar tot extra verkeer door Laag Soeren en dat zou de argumenten voor een truckverbod extra gewicht geven.

In een bijrol komt ook Nimmer Dor ten tonele. Zonder truckverbod geen bouw op Nimmer Dor zegt Soerens Belang. Een extra argument dat dankbaar door Nimmer Dor Nee is geadopteerd. Dus Tricky Dick kan het verzet tegen Nimmer Dor nog een extra impuls geven. Een schoolvoorbeeld van “Ieder nadeel hep z’n voordeel”.

Borgemeester Niels Joosten van Brummen heeft het moeilijk met het nieuwe gemeentehuis. In zijn hoofd doemen spookbeelden op van gemeentelijke herindeling. Uitstel van een keuze betekende volgens hem “wachten tot het gemeentehuis van ellende in elkaar stort.” En hij vroeg zich af of Brummen dan moet worden overgedaan aan Zutphen en Eerbeek moet worden verkocht aan Apeldoorn. Velpse Niels ziet het dus blijkbaar ook al niet zitten met Rheden.

Maar daar kunnen de scenarioschrijvers best nog wat aan doen. Het verhaal een verrassende wending geven. Een gemeente met 21.000 inwoners heeft toch al niet zo’n geweldige bestuurskracht (om maar eens een gelegenheidsargument te gebruiken). En tussen Eerbeek en Brummen botert het ook lang niet altijd. De hele zwik naar Rheden. Dan sluiten we Eerbeek in onze armen, komen er snel rondwegen om Laag-Soeren én om Eerbeek, hebben we er weer een zwembad bij en is iedereen aan deze kant van de IJssel, van Arnhem tot Zutphen, tevree.

Behalve Dick natuurlijk.

Maar da’s ook de bedoeling.

Zoals het in een echte soap hoort.

En het brengt natuurlijk extra spanning. Wie wordt de nieuwe burgemeester? Velpse Niels of Grolsche Petra? Of pakt Ellecomse Joop toch nog de buit voor de neus van Rozendaalse Oege weg?


Maar ik draaf door. We zullen moeten wachten op de volgende afleveringen.

De kerst nadert. Met spannende episodes in beide series.