Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 12 december 2008

Zelfs een ezel stoot zich geen tweede keer aan dezelfde steen

Door: Marja Braaksma

HET WEL, MAAR VOORAL HET WEE VAN DE Zandverstuiving Het Rozendaalse Zand oftewel ZELFS EEN EZEL STOOT ZICH GEEN TWEEDE KEER AAN DEZELFDE STEEN.

Precies zoals door velen verwacht en voorspeld, zijn er weer een tiental bomen omgewaaid op het Rozendaalse zand. Bomen die altijd beschut hebben gestaan en nu vrij op het zand staan worden bij harde wind gewoon omver geblazen. (Klik op de foto om te vergroten)
De plannen van de Gemeente Rheden om bepaalde bomen te laten staan, blijken niet gestoeld op juiste inzichten. Dit is al de 2e keer dat er op het zand beschermde bomen zijn omgewaaid. Een aantal bomen, gemerkt met blauwe stip, wat betekent, dat die moeten blijven staan, is pas geleden zelfs omgezaagd. De reden zal zijn, dat een boom die op de hoek van het wandelpad stond, is omgewaaid en op het pad was gevallen. Daarom moesten andere bomen die langs het pad stonden, óók die met blauwe stip, ook om. Nu was pas bij de Gemeente de gedachte opgekomen, dat andere bomen langs het pad ook wel eens konden omwaaien en op het pad terecht zouden kunnen komen en mensen en honden zouden kunnen raken. De Gemeente zou dan aansprakelijk zijn voor de schade. (Klik op de foto om te vergroten)Nog een storm en het resultaat is een kale zandvlakte. En dat was nu juist NIET de bedoeling. Het zand moet om de bomen heen kunnen waaien en dwarrelen. Dit was een les die men geleerd had van de zandverstuiving in Harderwijk, werd ons verteld tijdens een IVN rondleiding. Wat betekent dit voor de Rozendaalse zandverstuiving? Dezelfde problemen dus als in Harderwijk. Veel onderhoud en niet het gewenste resultaat. Een kale vlakte, zonder charme.

Geen verrassing
Dit had echter niet als verrassing hoeven komen voor de Gemeente Rheden. Nog geen 3 jaar geleden zijn er namelijk honderden bomen gekapt aan de achterzijde van de camping. Dit noemt men “dunning” en het creëren van open stukken. Ook hier ging men toen compleet de mist in.

Vlak na de kap stak er in januari een storm op, waardoor honderden bomen tegen de vlakte gingen. Bomen die altijd beschut hebben gestaan, overleven een dergelijke storm zonder beschutting niet.(Klik op de foto om te vergroten)De nieuwe inzichten “eisen” dat dood hout niet wordt weggehaald, maar blijft liggen. Hier foto´s van een stuk bos dat de naam niet meer mag hebben. Dat ligt er zo al bijna 3 jaar.

Er is her en der wel íets aan gedaan, maar dat is door mensenogen niet te ontdekken. Het enige wat wij wandelaars daar kunnen ontdekken, zijn verwoeste paden en wegen, diepe geulen, gevuld met water, niet om doorheen te komen en bos wat niet om aan te zien is. (Klik op de foto om te vergroten)

Terug naar de zandverstuiving
Tienduizenden kuub zand/grond is afgegraven, afgevoerd en verkocht of ergens gedumpt. Over het illegaal dumpen kwamen klachten. Dus wist de Gemeente niet meer wat ze met de rest moest doen en heeft het toen maar gedumpt op een wandelpad op het Rozendaalse Veld. Daar ligt het nu al een aantal weken. De borden op de Kluizenaarsweg inzake de zanddumpers zijn weggehaald, dus er zijn geen zanddumpers meer te verwachten. Hoe lang blijft deze puinhoop nog zo liggen? (Klik op de foto om te vergroten)
Ondanks al het zand dat is afgegraven, lijkt het er niet op dat er voldoende is afgegraven. Stuifzand mag geen aarde bevatten, maar honderden en honderden meters bevatten nog veel aarde. Dat is te zien aan de kleur van het zand. Grote stukken zijn donker en zelfs zwart door de humus (de donkere plekken op de foto). Ook zijn er enorme stukken met sprieten en takken met wortels. Dat is te zien aan de uitsteeksels. Deze houden het zand vast.(Klik op de foto om te vergroten)
We kunnen erop wachten dat dit weer dichtgroeit. Veel geërfden van Velp en recreanten van het Rozendaalse Veld hopen dat ook. Tegen die tijd hebben we misschien weer andere `verantwoordelijken` bij de Gemeente, die het nut inzien van bomen, de longen van de aarde, en die de zandverstuiving weer rustig dicht laten groeien.

Ook rondom het zand liggen de paden er verwoest en verwaarloosd bij. Ook hier moet iedereen proberen plassen en modderpoelen te ontwijken.(Klik op de foto om te vergroten)

Klap op de vuurpijl
Alsof er nog niet genoeg bomen gekapt zijn, ca. 32 ha, is men nu weer bezig met het kappen van honderden bomen in Velp o.a. aan de Kluizenaarsweg en rondom de Residence, ten zuiden van het Rozendaalse veld. Dunnen noemt men dat. Open plekken creëren om andere plantjes en boompjes de kans te geven weer te groeien. Net zoals bij de Beekhuizense camping? De Gemeente is hardleers. Zelfs een ezel stoot zich geen 2e maal aan dezelfde steen. De Gemeente doet dit al voor de derde keer. En ook hier hebben de helse machines de weg besmeurd en de paden verwoest.(Klik op de foto om te vergroten)Zal binnenkort ook hier het deel dat is blijven staan door storm omwaaien? En zal men die ravage, al dat dode hout, weer laten liggen volgens de “eisen” van deze tijd?
Is het ook volgens de eisen van deze tijd dat wegen en paden geruïneerd worden en met de Franse slag worden dichtgegooid, of is het de bedoeling van de Gemeente Rheden dat mensen hier niet meer gaan wandelen? Dit kan toch niet de bedoeling zijn van een wandelpark die de Geërfden van Velp vroeger aan de Gemeente Rheden hebben geschonken onder de voorwaarde dat dit wandelpark toegankelijk moet blijven voor het publiek?

Marja Braaksma
December 2008