Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 19 december 2008

Nationaal Historisch Museum naar Riviersteen (2)

Het Nationaal Historisch Museum wordt steeds meer een twistpunt. Naast de inhoudelijke invulling wordt er nu ook gesteggeld (zie artikel Gelderlander) over de locatie van het nieuw te bouwen museum. Aanvankelijk was het NHM gepland naast het Openluchtmuseum bij de Schelmseweg in Arnhem. Dat lijkt nu op moeilijkheden te stuiten en er zijn/worden ook andere plekken in Arnhem bekeken. Met name locaties in of dichtbij het centrum passeren de revue: bij de Markt, langs de Rijn en in Meinerswijk.

Misschien hoopt Arnhem zo twee vliegen in één klap te slaan. De invulling van Rijnboog gaat uiterst moeizaam en een dergelijk museum past natuurlijk goed binnen de cultuurplannen voor het Rijnbooggebied. Maar daarbij worden zaken wel vertroebeld. Gaat het nu om Rijnboog of om het Nationaal Historisch Museum? Dat mag eerst wel eens duidelijk worden.

Het toekomstige museum is een nationaal museum dat mag rekenen op grote aantallen bezoekers uit het hele land. De bezoekers komen echt niet allemaal met het openbaar vervoer. De aan- en afvoerroutes en de parkeervoorzieningen dienen al dit extra verkeer wel allemaal aan te kunnen. Een locatie in de buurt van het Gelredome/Nelson Mandelabrug (Meinerswijk) of in de binnenstad (Rijn, Markt) zal zorgen voor extra verkeersdruk die in Arnhem toch al zeer groot is.

Als er dan toch wordt gesteggeld dan steggel ik mee.

Ik weet namelijk nóg een prima locatie: Riviersteen.

De infrastructuur ligt er al. Riviersteen ligt vrijwel direct aan de snelweg en is via de A12 en de A348 prima bereikbaar. Dat geeft een ontlasting van de verkeersdruk in Arnhem, zowel in Arnhem-Noord als in het centrum en het scheelt aanzienlijk in de ontsluitingskosten voor het museum. Er is genoeg ruimte voor het museumgebouw én er zijn voldoende parkeermogelijkheden. Bovendien kan de architectuur van het museum een verrijking voor de landschappelijke kwaliteit van het gebied betekenen. Is er een "Nederlandser" plek denkbaar voor een dergelijk museum, in het typisch Nederlandse uiterwaardenlandschap van een van de grote rivieren?

Over Riviersteen zelf wordt momenteel ook volop gesteggeld. Het huidige college van B&W in Rheden lijkt zich voorzichtig uit de voeten te willen maken en afstand te nemen tot de plannen voor woningbouw voor de superrijken op Riviersteen.

Het Nationaal Historisch Museum zou een nuttige en mooie invulling aan Riviersteen kunnen geven. Er zijn natuurlijk wel hobbels te nemen maar daar is misschien wel een mouw aan te passen. Riviersteen is Rhedens grondgebied en ligt buiten de gemeentegrenzen van Arnhem. Maar mogelijk kan het gebied in bruikleen of erfpacht worden gegeven aan de gemeente Arnhem of is gebiedsruil mogelijk.

Dan is er de geldkwestie. De eigenaar van Riviersteen wil er voldoende voor vangen maar dat is niet onoverkomelijk. Voor de eerder genoemde locaties in Arnhem zal immers aanzienlijk meer in de infrastructuur moeten worden geïnvesteerd dan voor de locatie Riviersteen. Een deel van dat verschil kan worden gebruikt voor de aankoop van het gebied. En dan blijft er, in vergelijking met de eerder genoemde locaties, nog voldoende voordeel over dat kan worden geïnvesteerd in het museum. Bovendien zal een locatie in de Arnhemse binnenstad ook zorgen voor extra aankoopkosten. Ik denk dat per saldo de kosten voor de ontwikkeling van het NHM op Riviersteen aanzienlijk lager zullen zijn dan voor een van de eerder genoemde locaties.

En vanaf de Posbank zie ik liever een archtectonisch hoogstandje dat gebruikt wordt voor het algemeen nut dan een "gated community", een krachtwijk voor de jetset.

(Zie ook Nationaal Historisch Museum naar Riviersteen dd. 3 juli 2007)