Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 30 december 2008

Streekjournaal ondergaat aderlating

Door: Bob Bouhuijs

De regelmatige lezer van het Streekjournaal kan het niet zijn ontgaan. De krant is op 1 december jl. overgenomen door WCGO Mediagroep. Met deze nieuwe eigenaar heeft de krant een volledige metamorfose ondergaan. Naast dat de opmaak fundamenteel gewijzigd is, geldt dit evenzeer voor de inhoud van de krant. Het leeuwendeel van de correspondenten is op straat gezet. Onder de nieuwe directie wordt de krant nagenoeg uitsluitend gevuld met persberichten.

Uiteraard is dit nieuwe beleid ingegeven door financiƫle motieven: correspondenten kosten geld. Het gevolg is echter dat de kwaliteit van de berichtgeving sterk verminderd is. Met name (semi-)
professionele journalisten, zoals Suzanne de Lijser en Wouter Zaalberg, waren in staat de krant van onafhankelijke, kritische artikelen te voorzien, waarin hoor en wederhoor centraal stonden en feiten werden gecontroleerd.

In de lokale journalistiek is zo’n onafhankelijke houding cruciaal. Persberichten van gemeenten zijn immers gebaseerd op de opvattingen van beleidsmakers. Dergelijke standpunten zijn per definitie subjectief, politiek geladen en veelal strijdig met de belangen en visies van anderen. Door een kritische, professionele gedragslijn kan de lokale journalistiek dus bijdragen aan het demaskeren van gemeentelijke propaganda. Inwoners worden hierdoor in staat gesteld de inhoud van het gemeentelijke beleid te beoordelen en bij verkiezingen te corrigeren.

Dat de directie van WCGO wel lippendienst bewijst aan dit standpunt blijkt uit een artikel dat afgelopen woensdag 23 december op de voorpagina van het Streekjournaal prijkte. Hierin wordt onder meer het bestuur van de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NPP) geparafraseerd, dat beweert dat de lokale media bijdragen aan een pluriform medialandschap en als hoeder van de lokale democratie fungeren. Juist door correspondenten te ontslaan, handelt de directie van WCGO echter in strijd met deze principes. Slechts kwalitatief hoogstaande lokale journalistiek kan immers een werkelijk kritisch licht werpen op de gemeentepolitiek.

Vooral omdat er in de gemeente Rheden naast het Streekjournaal nauwelijks een onafhankelijk journalistiek alternatief is, schept het grotendeels wegvallen van de kritische dimensie van deze krant een lacune. De Regiobode mist bijvoorbeeld scherpte en kwaliteit, zeker in vergelijking tot de artikelen van De Lijser en Zaalberg.

Uit goed ingelichte bron heb ik overigens vernomen dat nog niet over alle Streekjournaal-correspondenten een finaal oordeel is geveld. Verder kunnen correspondenten zonder financiƫle vergoeding (!) artikelen blijven schrijven. Een enkeling doet dit nog. Hoe de situatie zich op de langere termijn uitkristalliseert, is dus onzeker.