Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 21 januari 2009

Handen af van NUON-geld

De voorgenomen verkoop van Essent doet heel wat stof opwaaien. Het schijnt dat de kopers ook voor NUON staan te dringen. Gelderland is voor 45% eigenaar van NUON en de Gelderse staten heeft wel oren naar verkoop. Dat kan miljarden opleveren.

Het kabinet spreekt met twee monden

Wouter Bos dreigt roet in het eten te gooien. Die kijkt al verlekkerd naar de opbrengsten en wil een greep in de kas doen.

Waarom heeft het rijk dat dan niet eerder gedaan. Provincies en gemeenten hebben al heel lang aandelen in de energiebedrijven en dan zal de rijksoverheid nu, zelf samen met “Europa” de grote aanjager van privatisering, de winsten van de rechtmatige aandeelhouders confisceert. Om deze vervolgens in het kredietgat te stoppen zeker. Of om allerlei leuke projecten in de Randstad op te tuigen.

Tegelijkertijd roept Jan Peter Balkenende lokale en provinciale overheden op om maximaal te investeren in infrastructuur en woningbouw.

Daar moet je die lokale en provinciale overheden dan wel de kans voor geven. De verkoop van de energiebedrijven biedt daar uitgelezen kansen voor.

De miljarden voor Essent en mogelijk binnenkort ook NUON kunnen in deze recessie uitstekend gebruikt worden om de economie aan te jagen. Voorbeelden genoeg. In onze omgeving is er nog wel wat te doen: met provinciale ondersteuning zou bijvoorbeeld een overkapping van de A12 van de grond kunnen komen en kunnen plannen uit de studie pArk12 worden gerealiseerd. NUON-geld kan ook worden ingezet voor het versneld doortrekken van de A15. Tolheffing op de Pleijroute met alle nadelige gevolgen van dien kan daarmee ook worden voorkomen. En wat denkt u van Hart van Dieren? Er is dan genoeg geld om het oorspronkelijke plan uit te voeren. Niet de halfbakken versie die vorig jaar is afgeschoten maar een volledige ondertunneling van spoor en weg. En dan zijn er vast nog projecten in de Nijmegen en Arnhem die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Dat geld is bovendien van ONS, inwoners van Gelderland en NIET bestemnd voor het aanzuiveren van Bos zijn huishoudboekje.

Politieke partijen en de regering kunnen hoog en laag springen maar de verkoop van Essent, NUON en Eneco lijkt niet tegen te houden. Maak van de nood een deugd. Gebruik het geld goed. Niet door het op de bank te zetten maar door het uit te geven. Juist nu, in de recessie kan het geld een geweldige oppepper aan de economie geven én kunnen bekende knelpunten worden aangepakt. Dus, uitgeven die hap en niet afwachten tot Den Haag zich over dat geld “ontfermd”.

De gemeente Rheden heeft ook NUON-aandelen. 58.983 om precies te zijn. Ze zijn nominaal vijf euro waard maar als NUON wordt verkocht levert het heel wat meer op. De opbrengst kan bijvoorbeeld uitstekend gebruikt worden om het leefmilieu rond het spoor te versterken.