Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 26 januari 2009

Winkel van Sinkel (7)

Was wel weer ’n drukke week. Als ik niet uitkijk ben ik onderhand iedere avond op pad. Afgelopen dinsdag naar de spooravond in Dieren, woensdag overleg met een collega spoorgroep in Arnhem en donderdag naar de hoorzitting over het OTB A12, ik heb ’n serie actiepunten op m’n bord liggen die nog moeten worden uitgewerkt en tussendoor moeten er ook nog stukjes voor de weblog worden voorbereid. Maar niet geklaagd. Ik doe het zelf en ik doe het nog steeds graag.

Mede dankzij de activiteiten van Geen Noordtak Velp staat het spoor weer voorzichtig op de agenda. Ik zeg met nadruk “voorzichtig” want het is afwachten. De belangstelling van de lokale politiek voor de spooravond verheugt me en uit de contacten met lokale politici spreekt positieve belangstelling voor verbetering van het leefmilieu langs het spoor. De Spoorbrief van het college staat in februari op de raadsagenda en ik hoop dat daar concrete vervolgstappen uit voort komen. Er kan veel gedaan worden aan de huidige situatie en de gemeente dient ook te anticiperen op de toekomst. Die verwachting van 21 goederentreinen is een gepasseerd station. In toekomstscenario’s wordt al gesproken over 46, 70 en mogelijk zelfs meer goederentreinen. Daarnaast kunnen we intensivering van het reizigersvervoer verwachten en mogelijk ook ingrepen aan het spoor in Rheden en Dieren. Dus niet afwachten maar in goed Nederlands “alle hens aan dek”.

De samenwerking tussen de spoorgroepen begint vorm te krijgen. Niet alleen in Rheden maar ook daarbuiten. Doel is om lokale en regionale overheden te informeren, te activeren en de samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheid en belangengroepen te stimuleren. In de komende paar maanden zult u daar meer van horen.

Het OTB A12 vraagt ook de nodige tijd en energie. Ik heb nog ’n paar dagen voor mijn zienswijze maar de tijd gaat wel dringen. Ik heb het OTB nu ook op papier en ga het hele pak van de week zo uitgebreid mogelijk doornemen. Ik heb ook ‘ns bekeken op welke afstand van de A12 wij wonen. Ons huis bevindt zich in de veelbesproken 600-meter zone dus wij zijn formeel ook direct belanghebbenden.

De nieuwe website van de VVD staat me wel aan. Sober en overzichtelijk. En bij de actuele onderwerpen kan op een eenvoudige manier worden gereageerd. Heb er al druk gebruik van gemaakt.

Hoorzitting OTB A12 - Presentatie Stichting Duurzame A12

Afgelopen donderdag pleitte de Stichting Duurzame A12 voor haar oplossing van de leefbaarheidsproblemen die door de aanwezigheid van de A12 worden veroorzaakt.

De Stichting ijvert al jaren voor overkapping van de A12 tussen Velperbroek en Waterberg. Met deze innovatieve oplossing kunnen geluidsoverlast en luchtverontreiniging effectief worden bestreden. Daarnaast zij er tal van andere voordelen te behalen.

Het enige minpunt zijn de directe kosten. Jammer genoeg een issue waarop de overheid zich focust. De maatschappelijk baten die overkapping met zich brengt worden daarbij veronachtzaamd. De stichting is bezig met een kosten/batenanalyse waarin ook deze maatschappelijk baten worden meegewogen. Ik weet niet wat SDA12 in deze analyse gaat opvoeren maar, voor de vuist weg, denk ik aan vermindering van uitgaven voor gezondheidszorg, door verbeterde gezondheid minder uitval in het arbeidsproces en daardoor minder economische schade, tegengaan van waardevermindering van (on)roerend goed, lagere onderhoudskosten en verlenging van levens- en gebruiksduur van roerende en onroerende goederen en minder snelle afschrijving.

Ook de uitstraling van Nederland-Kennisland wordt door een dergelijk concept bevorderd en plaatst de regio en Nederland in de frontlinie van innovatief denken en ondernemen. Ook dat biedt economische kansen.

Helaas heeft Rijkswaterstaat daar geen boodschap aan. Die werkt volgens de regeltjes en binnen het beschikbare budget. Het is de politiek die zich over dit project zou moeten ontfermen. Maar ook die haakte na aanvankelijk enthousiasme af.

Klik op onderstaande afbeelding om naar Picasa te gaan. Via de knop "Diavoorstelling" voor het afspelen van de presentatie.
U kunt de presentatie volledig zelf besturen. U beweegt de muis dan naar de onderzijde van het scherm waar u zelf bepaalt hoe u door de voorstelling wilt gaan. Snelheid, stilzetten, terug of vooruit. U eindigt de voorstelling door op X te klikken.

Stichting Duurzame A12 - Hoorzitting OTB A12