Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 12 februari 2009

Winkel van Sinkel (8)

Ik hoef me niet te vervelen. De A12, Hart van Dieren, de Harderwijkerweg in Laag-Soeren en het spoor zorgen voor voldoende opwinding.

Ik heb m’n zienswijze op het OTB A12 ingeleverd. We zullen zien wat het wordt. De Arnhemse wethouder Cees Jansen wil geen pleidooi voor de overkapping in de Arnhemse zienswijze opnemen omdat hij niet wil overvragen. Hij ruilt de overkapping liever in voor een extra afslag vanaf de A12 naar het toekomstige Nationaal Historisch Museum. Ik vraag me af of de Arnhemmers die langs de A12 wonen er ook zo ver denken. Bovendien is het nog maar de vraag of dat NHM ooit op de beoogde locatie, naast het Openlucht-museum , komt. Er wordt de laatste tijd juist gesteggeld over die locatie.

Er is een stroming die het NHM naar de Arnhemse binnenstad wil brengen. Dat betekent nog meer verkeersdruk in Arnhem. Ik wijs daarom nog maar eens op mijn voorstel voor vestiging van het NHM op Riviersteen. Jansen wil dus geen overkapping. Terwijl dat juist zo weinig moeite zou kosten om het in de zienswijze op te nemen. Daarmee laat hij veel mensen, ook de Arnhemmers die langs de A12 wonen, in de kou staan.

De tweespalt tussen de gemeente Rheden en de provincie over Hart van Dieren wordt steeds duidelijker zichtbaar. De provinciale gedeputeerde Marijke van Haaren heeft aan minister Cramer gevraagd om die 53 miljoen nu snel naar de provincie over te maken. Ze “ vergat” even om de gemeente Rheden erbij te betrekken. Tegen het zere been van de Rhedense wethouder Kuiper natuurlijk. Rheden wil gelijkwaardig behandeld worden. Om niet achter te blijven diende Rheden het plan in om een start te maken door de Molenweg in Dieren via een tunnel onder de Burg. De Bruinstraat door te leiden. Kosten 14,2 miljoen en het past in de plannen voor de Traverse. De provincie doet 'n beetje pesterig en zegt het nog te moeten bestuderen.

Nu klinken er weer bezwerende geluiden. Er is volgens wethouder Kuijper goed overleg tussen de provincie en de gemeente en er zijn afspraken gemaakt om het rijksgeld voor 1 mei binnen te krijgen. Zowel provincie als gemeente gaan voor de variant 3-A. Waren ze het daarover dan nog niet eens? Was dat nog niet beslist dan?
De kosten voor 3-A bedragen 83 miljoen. Er is nog zo’n 40 miljoen rijksgeld van de oorspronkelijke 53 miljoen over. Dus dat zal krap aan worden. Ben benieuwd hoeveel er nog precies in de projectpot zit. Maar dat zal de Rhedense raad ongetwijfeld nagevraagd hebben. Mag ik aannemen toch?

Het spoor “leeft” ook weer op. De politiek moet echt wakker worden. Beloften uit het verleden blijken geen cent waard te zijn en de verwachtingen zijn niet rooskleurig. Er dreigen binnen enkele jaren vele tientallen goederentreinen over ons spoor te komen. Politiek en bestuur kunnen daarvoor niet de kop in het zand steken. Juist nu moet daarop geanticipeerd worden. Nu is het nog mogelijk invloed uit te oefenen.

Tja, over de trieste soap in Laag-Soeren is al veel gezegd. Ik denk dat de gemeente creatiever moet worden, alternatieve mogelijkheden ontwikkelen om de situatie in het dorp te verbeteren. Ik zie of hoor de provincie ook niet meer over deze zaak. Terwijl juist de provincie de boel verkloot heeft door fouten te maken met de plannen voor de rondweg.

Van de week kreeg ik signalen dat het opnieuw rommelt in Innoforte. Wat precies is me nog niet duidelijk maar ik zal er ongetwijfeld meer van horen. Wat is dat toch in die (senioren)zorg? We horen de laatste tijd niet anders: Attent, Insula Deï,.. het is overal hommeles.

Persoonlijk gaat het goed. Ik heb het razend druk en ik heb ’t al eerder gezegd: er komt een moment van kiezen. Het zou jammer zijn als ik de blog zou moeten opgeven. Maar ja.. de schoorsteen moet ook roken. Ik zou er overigen behoorlijk wat mensen een plezier mee doen. Misschien moet ik ’t eens van die kant bekijken.