Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 16 maart 2009

Niks nieuws onder de zon

Hoe zit dat nou met die Molenweg-tunnel? De Rhedense gemeenteraad heeft ingestemd met het collegevoorstel om de Molenweg-tunnel aan te leggen en daarvoor een krediet van 1.025.000 euro beschikbaar te stellen uit de gemeentereserve voor de Traverse.
De argeloze lezer zal uit dat voorstel concluderen dat de provincie volledig instemt met dat tunnelplan en dat het krediet straks verrekend wordt in het totaalbudget voor de Traverse. Even verderop wordt in het voorstel ook nog verwezen naar de rijksbijdrage.

Allemaal loze woorden die helemaal niets zeggen. Iemand die de gang van zaken rond de Traverse volgt weet wel beter.

De provincie is helemaal niet van plan om één cent uit te geven voor Rhedense gemeenteplannetjes. De provincie bepaalt wat, waar, wanneer gebeurt en hoeveel geld er uit de rijks- en provinciebijdrage wordt besteed. Als de plannen van de gemeente daar toevallig in passen dan heeft de gemeente Rheden geluk en niet meer dan dat.

Met andere woorden: de gemeente is helemaal niet relevant!

Laat staan dat de Tafel van 10 serieus wordt genomen. Maar dat doet de gemeente zelf ook al niet. De Molenweg-tunnel zou volgens Traverse-variant 3A alleen bestemd zijn voor langzaam verkeer. Door de tunnel nú geschikt te maken voor autoverkeer wordt daar van afgeweken. Maakt mij niet uit hoor maar de gemeente “vergat” wel even om de Tafel van 10 daarover te consulteren én de bewoners (in de omgeving) van de Molenweg.

De Molenweg-tunnel is volgens wethouder Kuiper de start van de Traverse. Gedeputeerde Van Haaren heeft daar heel andere ideeën over. Volgens haar merken de Dierenaren pas in 2014 iets van de Traverse.

Het overleg tussen gemeenteraad en provinciale staten van afgelopen woensdag heeft ook niks opgeleverd. Ze dronken ‘n glas, deden ‘n plas en alles bleef zoals het was.

Niks nieuws onder de zon.