Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 25 maart 2009

Kredietcrisis: voor al uw kwalen!

Het kabinet probeert onder de dekmantel van de kredietcrisis een aantal maatregelen door te drukken die op andere momenten moeilijk aan de kiezer zijn te verkopen.

In een tijdsbestek van enkele uren werd met één pennestreek tientallen miljarden uitgegeven om het financiële systeem overeind te houden. De nationale schuld vliegt daardoor omhoog. En nu heeft het kabinet plotseling wekenlange onderhandelingen nodig om de effecten van de kredietcrisis op de maatschappij, u en ik, zogenaamd te beperken. En plotseling hebben we weer met kruideniers te maken. Voor het stimuleren van de economie wordt een schamele vijf miljard euro uitgetrokken. Het wisselgeld voor het nemen van maatregelen die deze regeringscoalitie eerder niet durfde te nemen.

Een voorbeeld is het verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar. Dat zat er al lang aan te komen maar de “sociaaldemocratische christelijke” coalitie ziet nu de kans schoon om dit zonder electorale kleerscheuren door te voeren. Het systeem moet betaalbaar blijven en ik vind dat zo’n maatregel, mits geleidelijk doorgevoerd, best te verdedigen is maar het heeft in mijn ogen niets met de kredietcrisis van doen. Werkgevers staan op dit moment echt niet te springen om mensen van boven de 50 jaar in dienst te nemen en deze maatregel zal de kredietcrisis niet verkorten of mensen eerder aan het werk helpen.

Afschaffing van de vliegtaks is ook zoiets. Bestuurlijk-politiek Nederland heeft het over de kansen die de kredietcrisis biedt. “Investeren in duurzaamheid” was het credo. Afschaffing van de vliegtaks is goed voor de KLM en Schiphol maar het brengt die duurzaamheid nu juist niet dichterbij. De kredietcrisis geeft deze coalitie de kans om het “onding vliegtaks” dat ze zelf had ingevoerd zonder gezichtsverlies ( en daar gaat het om) af te schaffen.

Het idee van Balkenende om infrastructurele projecten naar voren te halen en via een crisiswet procedures terzijde te schuiven is een ander voorbeeld. Van die procedures wil de overheid al veel langer af want dat duurt allemaal maar. Zo’n kredietcrisis biedt een prachtkans om ook hier eens wat aan te doen. Dan zijn we gelijk van al die bezwaarmakers en milieuridders af. Dat zullen we hier in onze omgeving ook nog merken. Bijvoorbeeld met het versneld doorvoeren van de werken aan de A12 en de A50. Spijtig van alle tijd die u daar misschien heeft ingestoken. Maar ja, het is nu eenmaal crisistijd nietwaar.