Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 20 april 2009

16 mei - Debatochtend Stichting Duurzame A12 - Duurzaamheid vereist politieke lef!

Onder het motto “Duurzaamheid vereist politieke lef!” organiseert de Stichting Duurzame A12 op zaterdagmorgen 16 mei een openbare debatbijeenkomst over de lichte overkapping A12 Waterberg-Velperbroek

Plaats van handeling:
HAN, Faculteit Economie en Management,
Ruitenberglaan 31, 6826 CC Arnhem


Datum en tijdstip:
Zaterdag 16 mei 2009, 9:30 uur


Bijgaand de tekst van de uitnodiging en het programma.
========
Geachte mevrouw/mijnheer,

Als Stichting Duurzame A12 hebben wij op het Ontwerp Tracé Besluit A12 Waterberg-Velperbroek van 30 december 2008 een zeer uitgebreide zienswijze ingediend bij het Inspraakpunt in Den Haag.

Essentieel onderdeel van onze zienswijze is het duurzame alternatief voor de door Rijkswaterstaat voorgestelde verbreding: de lichte overkapping.

Hiervoor hebben wij binnen drie weken tijd ruim 2000 adhesiebetuigingen verzameld en die toegevoegd aan onze zienswijze. Ongeveer 40.000 mensen wonen binnen de 600 m aan weerszijden van de A12.

Wij zijn dan ook van mening dat wij kunnen rekenen op een brede maatschappelijke steun voor ons voorstel.

Voordat het ministerie van Verkeer & Waterstaat reageert met het uitbrengen van het Tracé Besluit-TB A12 Waterberg-Velperbroek, is het naar onze mening gewenst dat er een openbare discussie wordt georganiseerd tussen verantwoordelijke bestuurders, politici, en belanghebbende bewoners/burgers en organisaties. Op deze ochtend raken voor- en tegenstanders met elkaar in debat over de ons bepleite oplossing voor behoud van ons leefmilieu.

Wij nodigen u uit voor dit debat op zaterdagmorgen 16 mei aanstaande in het groot auditorium van de Hogeschool Arnhem Nijmegen-HAN aan de Ruitenberglaan 31, 6826 CC, te Arnhem. De directie van de HAN heeft daartoe belangeloos en gratis deze ruimte ter beschikking gesteld. Hiervoor verwijzen wij naar bijgaand programma.

Naast de marktpartijen, zoals genoemd in onze flyer, hebben ook de drie A12 gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal financieel bijgedragen in de kosten van de studie naar het duurzame alternatief waarvoor onze stichting zich enthousiast heeft ingezet en zal blijven inzetten.

Wij hopen van harte dat wij u op 16 mei mogen verwelkomen en dat u een bijdrage wil leveren aan dit debat.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Dr. Ir. Arthur Ohm, Voorzitter
Ing. Koen Lau, Secretaris
Drs. Hans de Leeuw, Lid dagelijks bestuur
======
Duurzaamheid vereist politieke lef!

Lichte overkapping A12 Waterberg-Velperbroek

Agenda

9.30 uur Inloop, ontvangst met koffie en thee

10.00 Welkom, toelichting, introductie dagvoorzitter door Prof. Dr. Wim Hafkamp (**)

10.10 Voorzitter Stichting Duurzame A12: laatste ontwikkelingen

10.25 Première video: “Digitale impressie lichte overkapping A12 Waterberg-Velperbroek”

10.35 Innovaties snelwegen:
BAM Wegen: Ir. Ad van ’t Zelfde: “De emissieloze weg”
ES Consulting: Ir. Henk Swaagstra: “Slim groen lucht op”

10.50 Boodschap prof. Dr. Arnold Heertje (*)

11.00 Pauze en indienen van vragen

11.30 Debat onder leiding van dagvoorzitter mw. Wendy Meijer (*****)
Deelnemers: publiek met inleiders, regionale sleutelpersonen en politici

12.15 Samenvatting en conclusie door Prof. Dr. Wim Hafkamp

12.25 Sluiting door voorzitter SDA12

12.30 Persconferentie en aftrap “Burgerinitiatieven Duurzame Verbreding A12”

(*) Emeritus Hoogleraar Sociale Economie UvA
(**) Hoogleraar Erasmus Universiteit, Rotterdam, en Wetenschappelijk Directeur NICIS,Den Haag
(***) Innovation Manager BAM Infraconsult
(****) Directeur-Eigenaar ES Consulting te Babberich
(*****) Onafhankelijke voorzitter met veel ervaring in inspraakprocessen


Klik op een afbeelding om te vergroten.