Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 5 mei 2009

5 mei

Op 4 mei 1945, aan het einde van de Europese oorlog, accepteerde Montgomery op de L√ľneburger Heide de capitulatie van alle Duitse strijdkrachten in het westen. Drie dagen later capituleerde het volledige Duitse leger en dit maakte een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Europa. (bron: Wikipedia)

Onderstaand de tekst van het document waarin de overgave van de Duitse leger in West-Europa wordt bekrachtigd. Kort en bondig. Op zaterdag 5 mei 1945 om 8:00 uur Britse tijd zal het Duitse leger de wapens neerleggen en zich onvoorwaardelijk overgeven.

Instrument of Surrender
Of
All German armed forces in HOLLAND, in
northwest GERMANY including all islands,
and in DENMARK
.
1. The German Command agrees to the surrender of all German armed forces in HOLLAND, in northwest GERMANY including the FRISIAN ISLANDS and HELIGOLAND and all other islands, in SCHLESWIG-HOLSTEIN, and in DENMARK, to the C.-in-C. 21 Army Group. This to include all naval ships in these areas. These forces to lay down their arms and to surrender unconditionally.

2. All hostilities on land, on sea, or in the air by German forces in the above areas to cease at 0800 hrs. British Double Summer Time on Saturday 5 May 1945.

3. The German command to carry out at once, and without argument or comment, all further orders that will be issued by the Allied Powers on any subject.

4. Disobedience of orders, or failure to comply with them, will be regarded as a breach of these surrender terms and will be dealt with by the Allied Powers in accordance with the accepted laws and usages of war.

5. This instrument of surrender is independent of, without prejudice to, and will be superseded by any general instrument of surrender imposed by or on behalf of the Allied Powers and applicable to Germany and the German armed forces as a whole.

6. This instrument of surrender is written in English and in German. The English version is the authentic text.

7. The decision of the Allied Powers will be final if any doubt or dispute arises as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

B. L. MONTGOMERY
Field-Marshal

VON FRIEDEBURG
KINSEL
G. WAGNER
POEECK
FRIEDEL

4 May 1945
1830 hrs


Nederlandse vertaling

Document van Overgave
van
Alle Duitse gewapende strijdkrachten in Holland, in
noordwest Duitsland, alle eilanden inbegrepen,
en in Denemarken

1. Het Duitse Bevel gaat akkoord met de overgave van alle Duitse gewapende strijdkrachten in Holland, in noordwest Duitsland, met inbegrip van de Friese eilanden en Helgoland en alle andere eilanden, in Schleswig-Holstein, en in Denemarken. Daarbij zijn alle schepen van de marine inbegrepen. Deze strijdkrachten dienen hun wapens neer te leggen en zich onvoorwaardelijk over te geven.

2. Alle vijandelijkheden ter land, ter zee of in de lucht van Duitse strijdkrachten in de bovengenoemde gebieden houden op om 0800 uur, British Double Summer Time, op zaterdag 5 mei 1945.

3. Het Duitse Opperbevel dient onmiddellijk, zonder tegenspraak, alle verdere bevelen uit te voeren die worden uitgevaardigd door de Geallieerde Overheden op elk gebied.

4. Het niet opvolgen van deze bevelen of verzuim van overeenkomstig handelen ermee, zal beschouwd worden als verstoring van deze voorwaarden van overgave en afgehandeld worden door de Geallieerde Overheden in overeenstemming met de geaccepteerde krijgswetten en gebruiken.

5. Dit document van overgave is onafhankelijk, niet ten nadele, en zal in de plaats komen van elk algemeen document van overgave opgelegd door of namens de Geallieerde Overheden en is van toepassing op Duitsland en de Duitse gewapende strijdkrachten als geheel.

6. Dit document van overgave is in het Engels en het Duits geschreven. De Engelse versie is de authentieke tekst.

7. De beslissing van de Geallieerde Overheden zal beslissend zijn bij twijfel of een geschil over de betekenis of de interpretatie van de voorwaarden van de overgave.

B. L. MONTGOMERY
Field-Marshal

VON FRIEDEBURG
KINSEL
G. WAGNER
POEECK
FRIEDEL

4 mei 1945
1830 uur


(bron overgavedocument: Go2War2.nl)
.