Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 15 juni 2009

Winkel van Sinkel (10)

Na een draagtijd van negen maanden is de Ommershofselaan weer vrij voor het verbindingsverkeer tussen Velp-Zuid en het centrum. Het leggen van riolering, kabels en het vernieuwen van het wegdek had echt niet zo lang hoeven duren. De weg is de afgelopen maanden voornamelijk gebruikt als uitbreiding van het bouwterrein voor de Velpsche Veste. Maar goed, we kunnen er weer langs.

Wat de ontwikkeling van de Velpsche Veste betreft, die wordt verder gestopt. Bij bijna alle woningbouwprojecten wordt op de rem getrapt. De Velpsche Veste wordt niet helemaal uitgevoerd, er wordt gekeken of het op Nimmer Dor wat minder kan, Riviersteen wankelt en met Rhederhof gaat het ook al moeizaam. Op Velperbroek zie ik nog geen actie en nu gaat woningbouw op Larenstein ook al niet door.

Kijkt het Rhedense college toch verder dan zijn neus lang is? Hebben B&W het licht gezien? Over enkele jaren zet de bevolkingskrimp verder door en alle onderzoeksbureaus voorzien een afname van de woningbehoefte. Of zijn de plannen gewoon te veel voor de bestuurskracht van Rheden? Kan het college het allemaal niet meer behappen? Wil de politiek, met de komende gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, het speelveld schoonvegen en de grootste twistpunten van tafel hebben? Ik weet ’t niet maar feit is dat een hele reeks plannen voor woningbouw op losse schroeven staat.

Het verzet van verschillende groepen maakt kennelijk toch moe. En tja, er is politiek ook weinig eer mee te behalen. De meestal duurdere koopwoningen zijn aan de straatstenen niet meer te slijten. En met de sociale woningbouw komt het ook al niet goed. Hoe hoog de wachttijden voor huurwoningen ook zijn, sociale woningbouw komt in Rheden gewoon niet van de grond. Integendeel , bij de reconstructie van Velp-Zuid zullen ook goedkope huurwoningen sneuvelen. Dat kan niet anders als je wilt gaan differentiëren.

De Traverse in Dieren hobbelt ook maar zo’n beetje door. De strijd tussen de provincie en de gemeente over de rijksbijdrage woedt als een veenbrand die af en toe bovengronds zichtbaar wordt. Is het geld al binnen of “wacht” de minister er nog even mee? Het zou me niet verbazen als er nog ene kink in de kabel komt. Deze zomer moet de bestuursovereenkomst worden getekend maar ik heb er nog niks van gezien.

En vanzelfsprekend moet er komend jaar ook weer bezuinigd worden. Da’s vaste prik in de zomer. Om vast ’n paar aan het college onwelgevallige projecten te schrappen. In november blijkt het allemaal weer mee te vallen. Vooral met de verkiezingen in aantocht.

We gaan de zomer in. Komkommertijd. Ook in Rheden.