Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 16 juni 2009

Samen met de billen bloot

Door: Adriaan Dolk

Vanwege transparantie in bestuur is het de partijen in de coalitie van de gemeente Rheden veel aan gelegen om in de komende periode van de verkiezingscampagnes gezamenlijk verantwoording af te leggen aan de burgers.

Om te beginnen raad ik hen aan een gemeenschappelijk communiqué uit te geven teneinde de kiezer - voorzover nog nodig - te overtuigen dat in de afgelopen vier jaar de gemeente Rheden voortreffelijk is bestuurd.

Allereerst echter even opletten. vermijd een voor de hand liggende valkuil en begin nu niet weer over dat project Hart van Dieren. Wie nu nog zeurt over die volksverlakkerij en die miljoenen euro’s die door het putje zijn gespoeld is een kniesoor (of een azijnzeiker) en geeft blijk door een cynisch gemeenschapsbeeld te worden beheerst. Want uw raadsleden, inclusief uw wethouders hebben toch allemaal gezegd dat het hen spijt en dat zij geleerd hebben van hun fouten ……nou dan. En bovendien: iedereen had fouten gemaakt en dus was niemand verantwoordelijk. Weliswaar is dat raadsbrede bepleite maatwerk aan hulp voor die inwoners die door de verkoop van hun huis in de problemen zijn gekomen, ondanks al uw medeleven en spijtbetuigingen, nooit van de grond gekomen. Maar, wees nu verstandig en laat het project Hart van Dieren niet meetellen in de beoordeling van het gevoerde beleid; dat zou niet eerlijk zijn; daar kon niemand wat aan doen.

Waar u natuurlijk wél de nadruk op moet leggen is dat in afwachting van de 53 miljoen euro die t.b.v. de Traverse in de maand mei vanuit Den Haag zou worden overgemaakt, er in dezelfde maand mei 2009 met de Tafel van Tien (in het geheim) keihard is gewerkt aan een Masterplan, een Dorpsvisie en een Verkeers Circulatie Plan voor het dorp Dieren. U gaf daarmee gehoor – gretig de draagkracht van de bevolking te behouden - aan het advies van de commissie Verdaas d.d. december 2007. De geheimhouding die op deze inspanningen rustte is zo goed geslaagd dat zelfs de Tafel van Tien van niets wist. Geheimhouding heeft daarmee toch maar weer prima aan zijn doel beantwoord en moet u waar mogelijk in ere houden. Ook in het nog te vormen College in 2010 kan het beslist van pas komen.

Het ziet er gelukkig ook naar uit dat de bestuursovereenkomst met de provincie over de Traverse, die oorspronkelijk in de maand mei het licht zou zien; waarschijnlijk over de verkiezingstijd kan worden heengetild; dat is pure winst. In navolging van dit sukses wordt er alles aan gedaan het vooronderzoek over de nieuwe vestiging van Gazelle, waar ook in de voorbije maand mei verslag over zou worden uitgebracht, dezelfde weg te laten gaan; dat zou een hoop gedonder in de komende maanden kunnen schelen.

De bouw van het vierbaans viaduct over de Molenweg is wat vertraagd door een rechtszaak, zodat u geen kopzorg meer heeft over dat idiote werk met werk maken. Wie dat heeft bedacht was ook niet de slimste. Ook het project Bloemershof heeft een rechtszaak aan de broek..Het getuigtd van visie dat de gemeente daar bliksemsnel alle bomen heeft gerooid. Opgeruimd staat netjes en ook als hele project niet door gaat; die bomen bent u tenminste kwijt.

Eind mei is dan nog raadsbreed een motie aangenomen om de rijwielhandel Van Riesewijk volledig schadeloos te stellen voor de, spijtig genoeg, niet te ontkenen blunders van de gemeente. Dat de raad een motie aanneemt is één, maar gelukkig kunt u de uitvoering ervan met een gerust hart aan het College overlaten. Uw voortreffelijke bestuurders, streng maar rechtvaardig in de leer, beschikken over tijd en juridische hulp voldoende om de laatste cent er uit te slepen en zullen dat beslist niet laten. Het gaat tenslotte om belastinggeld..

Over belastinggeld gesproken. Eerst zat de gemeente krap bij kas en toen was er opeens geen wolkje meer aan de lucht. Vervolgens was er sprake van een flinke strop door het onroerend goed Hart van Dieren. En het laatste bericht is weer dat door verkoop van de Nuon aandelen er ruim 4 miljoen in de gemeentekas vloeit. Elke burger is de draad volkomen kwijt maar u bent er door gezamenlijke inspanning prima in geslaagd om alle opties open te houden en kunt straks zonder probleem, als u de samenwerking voortzet in het nieuwe College, de gemeentelijke belastingen flink verhogen.

Het is niet aan te raden om in uw communiqué in te gaan op uw suksessen met de projecten Nimmer Dor en Riverstone. Goede wijn behoeft immers geen krans en eigen roem zou enigszins stinken. Maar het bericht dat de kermis in Dieren dit jaar rustig is verlopen door tijdig ingrijpen van onze geliefde burgermoeder zou ik zeker noemen als het in het oog springende voorbeeld van bestuurskracht in de afgelopen vier jaar.

Adriaan Dolk, Dieren