Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 19 juni 2009

Verkeer Laag Soeren


Brief geschreven door een aantal inwoners van Laag Soeren,

------------
Wederom mogen de inwoners van Laag Soeren uit de krant vernemen dat de rondweg tot het verleden behoort. Bovendien is er geen geld beschikbaar voor het aanpassen van de bestaande verkeerssituatie in Laag Soeren (N786). Daarmee lijkt een einde te komen aan 30(!) jaar van discussie, rechtszaken en veel gedane beloften die nooit zijn ingelost. Een periode waarin zowel (omliggende) gemeenten als de provincie Gelderland enorm veel steken hebben laten vallen.

In het onderzoek naar de vijf verkeersknelpunten in de provincie Gelderland wordt geen woord gerept over deze voorgeschiedenis. Ook is er geen enkele aandacht voor de rechtszaken tussen de gemeenten Brummen en Rheden die zijn gevoerd voor de invoering van een vrachtwagenverbod door Laag Soeren. Daarnaast zijn er ontwikkelingen in het dorp, zoals de bouw van een Kulturhus aan de doorgaande weg en plannen voor een dorpsplein, die schreeuwen om een verkeersoplossing. Ook daarvoor heeft de provincie geen oog voor nu de mogelijkheid er is om iets aan de verkeerssituatie te doen.

Dat er nu geen geld beschikbaar is voor Laag Soeren is eigenlijk schandalig gezien de voorgeschiedenis. Eind 2006 is de rondweg Laag Soeren afgestemd. Toen is aangegeven dat het reeds gereserveerde geld beschikbaar moest blijven voor een verkeersoplossing. Ook die belofte is in rook opgegaan.

Het wordt nu tijd dat de provincie daadwerkelijk iets gaat doen voor Laag Soeren. Aan het doorgaande vrachtverkeer met bestemming papierindustrie in Eerbeek (gemeente Brummen) moet een einde komen. De gemeente Brummen neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. De omvang van het doorgaande verkeer in Laag Soeren is vergelijkbaar met bijvoorbeeld in Hummelo (waar wel een rondweg komt). Daarnaast is het wegprofiel veel te smal. Dit leidt in combinatie met het vrachtverkeer, schoolroute en een dorp waar geleefd wordt, tot levensgevaarlijke situaties.
Verder is er nog het doorgaande verkeer dat veel te hard rijdt en is er sprake van een bijzonder slecht wegdek. Dan hebben we ook nog niet eens over de geluidsoverlast.

Inwoners van Laag Soeren staan na 30 jaar nog altijd met lege handen. Provincie, doe iets en kom de gedane beloften na.

Bewoners Laag Soeren