Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 26 juni 2009

Rijksbijdrage voor de Traverse Dieren in beschikking vastgelegd

Het heeft even geduurd maar de rijksbeschikking voor de Traverse Dieren is binnen. Niet bij de gemeente maar bij de provincie. Dat wisten we al maar het maakt nog eens duidelijk wie het in het project voor het zeggen heeft.

Het bedrag wordt overgemaakt aan de provincie Gelderland en het dient te worden uitgegeven aan:

• Het gedeeltelijk verdiept aan leggen van de Burgemeester de Bruinstraat (de provinciale weg) door Dieren
• Het scheiden van bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer
• Het verbeteren van de verbindingen tussen Dieren-Noord en Dieren-Zuid
• Het opwaarderen van de Kanaalweg als doorgaande route
• De Harderwijkerweg wordt volgens plan verkeersluw
• De doorsnijding van het Hof te Dieren door wegen wordt verminderd, zodat het landgoed minder wordt versnipperd
• De Doesburgse Dijk wordt afgesloten voor doorgaand verkeer

Het is allemaal nogal globaal. D e beschikking laat zich niet uit over de wijze waarop deze maatregelen moeten worden doorgevoerd maar volgens mij past dit allemaal in de variant 3a. Dat van die Doesburgse Dijk weet ik niet zeker. Op zich is dat natuurlijk een eenvoudige maatregel maar ik weet niet of daar in het Dierense al overeenstemming over bestaat. En hoe je het aantal doorsnijdingen van de Hof te Dieren verminderd weet ik ook niet of je zou de afsluiting van de Doesburgse Dijk zo kunnen beschouwen. Of een heel klein eco- cq viaductje over de N348, dat kan ook.

Het geld
’n rekensommetje. Die 53,3 miljoen is de maximale bijdrage. Mocht het allemaal minder kosten dan € 93,6 miljoen dan gaat de rijksbijdrage navenant omlaag. Zij wil dan maximaal 60% van de kosten betalen. Dat is raar want die 53,3 miljoen is 57% van 93,3 miljoen ne geen 60%..

53,3 ,miljoen is 60% van 88,8 miljoen. Dus als ik het goed begrijp dan wil het rijk geld terug als de kosten onder de 88,8 miljoen uitkomen.

De subsidie wordt ook niet in een keer uitgekeerd maar in jaarlijkse tranches die afhankelijk zijn de de gedane cq. te verwachten uitgaven.

Bovendien moet de Tweede kamer de betreffende begrotingspost nog goedkeuren. Dan moet er goed opgelet worden of die post door ambtenaren niet uit de begroting wordt weggelaten. Dat is als ‘ns eerder gebeurd. Want dan hebben we een nieuw probleem.
Er moet aangetoond worden dat de financiering van het project sluitend is. Ik ben benieuwd naar de businesscase en de begroting.

Dan staat er ook nog iets wat ik heel merkwaardig vind. In paragraaf 3.13 staat dat aangetoond moet zijn dat:

“de gemeente garant staat voor de uitvoering van het project conform de plandocumenten en bijbehorende financiĆ«le analyses van het totale plan en volgens de geschetste kwaliteit op basis waarvan een bijdrage van Rijk is bepaald.”

De subsidie wordt overgemaakt naar de provincie. Die gaat over het geld en is opdrachtgever en projecteigenaar. Wat doet de gemeente dan in dit document? Moet zij financieel garant staan? M.a.w. moet de gemeente tekorten aanzuiveren of de subsidie terugbetalen als het weer niet lukt? Of wat??? Loopt de gemeente hier nieuwe onvermoede risico’s?

Of is het gewoon een type-fout? Had in die zin in plaats van het woord “gemeente” het woord “provincie” moeten staan?

De provincie bepaalt dus wat er gebeurt. De gemeente Rheden heeft niets in te brengen.
Maar okay, er kan begonnen worden!

In de brief bij de beschikking vraagt de minister ook om aan te geven welke partijen er nog meer aan het project bijdragen en hoeveel dat dan wel is. Dat betreft dan de bijdragen van de provincie, de gemeente, de Stadsregio en misschien nog andere partijen. Die informatie heb ik ook nog nodig.

Onderstaand de beschikking. Klik op 'n afbeelding om te vergroten.