Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 16 augustus 2009

Dat gaat naar Den Bosch toe, zoete lieve meid..

Uit betrouwbare bron hoor ik dat ook twee raadsleden, Heleen Denie (PvdA) en Barbara de Vos (Gemeentebelangen), naar het VNG-congres in Den Bosch waren getogen.
De kosten werden geboekt op het raadsbudget voor congressen en studie. Prima! Ook raadsleden moeten de kans krijgen de blik te verbreden.

Mij werd echter duidelijk dat mijn interpretatie van de belevenissen van ons illustere college in Den Bosch niet helemaal klopte. Het college is niet, zoals ik eerder meldde, op de Bourgondische avond geweest. En zij heeft ook niet op 4 juni in Chalet Royal gegeten maar op de eerste dag van het congres, 3 juni. Dat lijkt een bagatel maar het geeft wel aan hoe makkelijk met het geld van de belastingbetaler wordt omgesprongen.

Burgemeester van Wingerden en de wethouders Kuiper, Kock, Jansen, Elsenaar en Tiemens vonden de Bourgondische avond kennelijk beneden hun waardigheid. Of ze waren afgepeigerd, dat kan ook. In ieder geval werd dat volkse feest gemeden. In plaats daarvan werd restaurant Chalet Royal opgezocht waar het college zich ver van het Jeroen Bosch-feest aan het diner schaarde. Volgens de website van Chalet Royal kun je daar in een sfeervolle ambiance genieten van een zinnestrelend culinair oponthoud.

Het college had ook uitgebreid de honger op het Bourgondische feest kunnen stillen. Dat was in de prijs van het congres inbegrepen. Maar ja, dan zaten B&W wel tussen 2000 andere Congresgangers. En ze zouden in de rij moeten aansluiten voor het speenvarken en het buffet.
Dan maar liever de kosten verhogen met 900 euro en declareren bij de gemeente-kassier. Dat kwam toch op rekening van de belastingbetaler.

Of zie ik het opnieuw verkeerd? Heeft het college soms op beide dagen in Chalet Royal getafeld? Dat zou gezien de prijs best kunnen.