Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 19 augustus 2009

Dit is het laatste couplet, ik heb 'n potje met vet, al op de tafel gezet, ..

Nou, dan hebben we de reisjes en congressen van 2008 wel zo’n beetje gehad. Van Wingerden had nog wel wat onkosten voor het congres van burgemeesters en ze declareerde ook de contributie voor de burgemeesters-vakbond bij haar werkgever. Tja, waarom zou je die zelf betalen als je werkgever dat al voor je doet. Maar okay, dat was het dan wel.

En je hoeft niet persé op reis. Ook dichter bij huis kun je het gezellig maken. Zo’n afscheid van Jan Bart Wilschut (wethouder F) in Riviersteen is toch ’n event waar iedere Gelderse hotemotoot die er toe doet aanwezig was. Het liep wel aardig in de papieren. Maar ja, dat is Jan Bart van harte gegund. Hij was het enige politieke slachtoffer van het Dierense fiasco. En dat hij vrijwillig opstapte pleit voor hem. Door zijn offervaardigheid konden anderen echter buiten schot blijven. De hoofdverantwoordelijke, gedeputeerde Van Haaren, zit nog steeds op het pluche. Net als de andere betrokkenen waaronder de Rhedense wethouder Joop Kock. Dan is die 5600 euro voor het Riviersteen-festijn een alleszins rendabele investering.

Maar dat Jan Bart zelf de bonnetjes moest inleveren begrijp ik niet. Waarom staat die afscheidsreceptie niet verantwoord onder het kopje “Gezamenlijke kosten B&W”? Zo lijkt het net of Wilschut zijn eigen afscheid zelf heeft moeten regelen en de rekening moest voorschieten. En wat zijn die “kosten voor afscheid wethouder” dan? Zijn dat de cadeautjes voor Wilschut? Of heeft B&W uit eigen Rhedense schatkist nog ’n intiem afscheidsetentje georganiseerd?

Clemens Cornielje, de Gelderse Commissaris van de Koningin, joeg B&W ook op kosten. Blijkbaar moest de burgemeester dat allemaal voorschieten want hoe kan de rekening voor de rondrit (€ 495,-) en het werkbezoek (€ 635,-) van Cornielje in vredesnaam op een declaratieoverzicht terechtkomen. Wist de gemeente-boekhouder niet op welke kostenplaats hij de rekening kon boeken? Voor het gemak maar even de declaraties van B&W voor genomen. Dat zal het natuurlijk zijn.

Over het declaratiestaatje van 2008 is trouwens nog wel wat te doen geweest. Omroep Gelderland kreeg die niet zonder slag of stoot van Rheden. De omroep moest ofwel betalen (€ 70,-) voor de kopietjes ofwel de gegevens zelf op het gemeentehuis komen inzien. Want openbaarmaking van dit soort gevoelige informatie gaat zomaar niet. Je moet het niet alleen zo vaag mogelijk houden maar zolang het kan ook zoveel mogelijk drempels opwerpen. Dat zal die pershorzels leren.

En die 70 euro kunnen we best gebruiken. Da’s altijd nog goed voor een eenvoudig menuutje.