Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 20 augustus 2009

Declaraties B&W Rheden zijn fors

Als alle Gelderse bloggers het declaratieoverzicht van hun gemeente nou eens onderhanden namen. Wat ’n verhalen zou dat opleveren. ’n Dik boekwerk met de belevenissen van al die burgemeesters en wethouders. Er zijn vast nog wel spannender reizen gemaakt. In Apeldoorn ging het bijvoorbeeld om tripjes naar Wuhan (China) Banda Atjeh (Indonesië) , Yichang (China), en Burlington (Canada). Daar kan het Rhedense college nog een puntje aan zuigen.

Aan de andere kant. Wat in de ene gemeente als declaratie wordt gezien daar worden dergelijke kosten in de andere gemeenten niet eens op het declaratieoverzicht opgevoerd. Om even bij het voorbeeld van Apeldoorn te blijven. Op het overzicht worden alleen dagvergoedingen voor al die internationale reizen genoemd. De kosten voor de vliegreizen zelf staan er niet op. En bij Rheden staat expliciet vermeld dat de kosten exclusief BTW zijn. Dat kan bij andere gemeenten weer inclusief BTW zijn. Het declaratieoverzicht levert dan ook geen eenduidig beeld van de verscjillende gemeenten op.

Klik hier voor het volledige declaratieoverzicht Gelderse gemeenten op de site van Omroep Gelderland.

Er staan ook wel grappige uitgaven op. Zo declareerde het college van B&W van Maasdriel (je weet wel, de burgemeestersstek van de ex-Rozendaalse Ada Boerma) zeven loempia’s van de plaatselijke Chinees. En ze declareerde contributie voor het “Nederlands Genootschap Burgemeesters”. Dat leidde tot een nieuwe rel in Maasdriel want dat schijnt niet te mogen. Maar ja, sinds Ada’s plagiaat zijn ze ook in Maasdriel nogal kritisch. Laat dat maar aan Cees Sips over.

Uit het inventarisatie van Omroep Gelderland blijkt dat er geen eenduidge declaratieregels zijn. Het is onmogelijk om een goed beeld van de uitgaven van de colleges te krijgen. Daar ligt een taak voor de gemeenteraden. Vooral als het om dure internationale reizen gaat. Ik ben er geen directe tegenstander van hoor. Het kan best nuttig zijn. Je verruimt de blik en doet nieuwe ideeën en contacten op die de gemeente van pas kunnen komen. En af en toe hebben ook bestuurders ’n verzetje verdiend. Ik misgun het ze niet.

Maar het moet niet de spuigaten uitlopen. Er zijn gemeenten bij waar slechts enkele honderden euro's zijn gedeclareerd. Als je de totale bedrag aan declaraties van Rheden vergelijkt met andere gemeenten dan zijn die Rhedense uitgaven met een bedrag van meer dan 30.000 euro zeer fors te noemen. Als je de BTW meerekent dan kom je op bijna 40.000 euro. En volgens mij krijgt de gemeente die niet zomaar terug.

En die tienduizenden euro's zijn en blijven belastinggeld. En dan hebben we het alleen nog maar de declaraties van één jaar. Over een volle collegeperiode van vier jaar kom je dicht in de buurt van de honderdduizenden euro's. En wat zit er nog onder water? Zo'n reisje naar Cheb heb ik bijvoorbeeld niet op het declaratieoverzicht teruggezien.

Dat lijkt me een mooie onderzoeksopdracht voor de Rhedense rekenkamercommissie.
En raadsleden mogen ook wel eens kritische kanttekeningen plaatsen bij deze uitgaven. Zij horen het college te controleren. Maar dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Want kritisch is een woord dat in het woordenboek van de meeste Rhedense raadsleden ontbreekt. Misschien dat de SP het college hier eens over wil onderhouden.