Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 3 september 2009

Is verzet tegen bouwplannen zinloos?

Door: Bob Bouhuijs

Kees van Oosten staakt zijn strijd tegen het bouwbeleid van de gemeente Utrecht. Dit bericht stond te lezen in de Volkskrant van 31 augustus jl.. Van Oosten gooit het bijltje er bij neer omdat de rechtelijke macht op de hand van de overheid zou zijn. Dit besluit roept de vraag op of verzet tegen het bouwbeleid van overheden eigenlijk wel zin heeft. Krijgen gemeenten en projectontwikkelaars niet altijd gelijk?

Van Oosten werd bekend door de strijd die hij de laatste jaren voerde tegen tal van Utrechtse bouwprojecten. Aanvankelijk was hij hierbij behoorlijk succesvol. De laatste tijd bespeurde hij echter een omwenteling in het denken en handelen van de rechtelijke macht, die volledig zou hebben gecapituleerd voor overheden en projectontwikkelaars. In de Volkskrant zegt Van Oosten hierover het volgende:

‘Er is ergens een knop om gegaan, dat er weer gebouwd moet worden. De politiek is in opstand gekomen na het stilleggen van bouwplannen, en Bouwend Nederland is een lobby begonnen. Argumenten van burgers worden niet meer serieus genomen, gemeenten wordt de hand boven het hoofd gehouden.’

Deze sceptische houding is geboren uit de ervaringen die Van Oosten zelf opdeed. Een verzoek tot wraking van een rechter bleef zonder gevolgen. Daarnaast werd hij geconfronteerd met overheden die de spelregels zo aanpassen dat ze overeenstemmen met het beleid.

Van Oostens relaas klinkt mij niet vreemd in de oren. Ook ik heb me soms verbaasd over het optreden van overheidslichamen en gerechtelijke instanties. Vorig jaar nog berichtte ik op deze weblog over een uitspraak van de Raad van State inzake het bouwplan Nimmer Dor. In deze uitspraak werd de argumentatie van de advocaat van de omwonenden van het plangebied gelijk gesteld aan die van A7, een organisatie die opkomt voor het behoud van natuur en landschap. Het behoefde geen uitgebreid betoog om te tonen dat deze redenering niet klopte. Het had er op zijn minst de schijn van dat gemeente en projectontwikkelaar het voordeel van de twijfel werden gegund.

Naast de Raad van State heeft ook de provincie Gelderland met betrekking tot Nimmer Dor een duidelijke vooringenomenheid aan de dag gelegd. Met allerlei retorische capriolen, waarbij inconsistente redeneringen niet werden geschuwd, werden de beleidskaders opgerekt zodat Nimmer Dor er netjes in paste.

Toch bewijst deze casuïstiek geenszins de zinloosheid van verzet tegen bouwprojecten. Zo is het plan Nimmer Dor juist vanwege juridische belemmeringen enorm vertraagd. Wellicht wordt het zelfs afgeblazen. Het is voor bouwers immers niet altijd mogelijk om directe invloed uit te oefenen op alle relevante overheidsorganen. In het geval van Nimmer Dor lijken gemeente en projectontwikkelaar geen vat te hebben op de ambtenaren van de Dienst Landelijk Gebied van LNV. Deze mensen nemen hun taak, het waarborgen van de Flora- en faunawet, kennelijk serieuzer dan gemeente en projectontwikkelaar voor wenselijk houden. Verzet kan dus zeker lonen, ook al zijn overheidsorganen en rechters soms partijdig en is de afloop nooit te voorspellen.

Ondertussen is Kees van Oosten van plan ‘een onthullend boek’ te schrijven over het functioneren van het bestuursrecht in Nederland. Ik ben benieuwd naar het resultaat.

Klik op de afbeelding om te vergroten