Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 23 september 2009

Ik ben 't zat

“De verwachte forse toename van het aantal goederentreinen door Dieren heeft wellicht gevolgen voor de Traverse die daar moet komen. Op termijn gaan er mogelijk meer dan 70 goederentreinen per dag door Dieren rijden. Dat heeft wethouder Luuk Kuiper de gemeenteraad van Rheden laten weten.” (Gelderlander, 19 september)

Het heeft even geduurd maar het gemeentebestuur lijkt er eindelijk van doordrongen dat het ernst is met die 70 goederentreinen (mogelijk zelfs meer) Sinds het uitkomen van de Initiatiefdocument Planstudie Toekomstvaste Routering Spoorgoederenvervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt daar al door de spoorgroepen in de regio voor gewaarschuwd.

In onze gemeente laten vooral Geen Noordtak Velp en de Belangenvereniging Dieren zich zien. Ik kon gisteren niet bij de informatieavond van de Belangenvereniging Dieren zijn maar ik weet waar het over ging en ik deel hun bezorgdheid over de tsunami aan goederentreinen die ons te wachten staat. Helaas geeft het gemeentebestuur keer op keer niet thuis. Geen Noordtak Velp heeft er nog maar eens een brief aan het gemeentebestuur tegenaan gegooid waarin voor de zoveelste keer wordt aangedrongen op overleg. We moeten afwachten maar ik heb er eerlijk gezegd weinig vertrouwen in. Dit gemeentebestuur en een groot deel van de politieke partijen heeft helemaal geen behoefte aan participatie van burgers. Niet alleen als het om het spoor gaat maar in alle zaken van enig belang.

Ik wordt er onderhand zo godsgruwelijk moe van dat ik op ’t punt sta om er de brui aan te geven.

Ze zoeken 't maar uit.