Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 18 oktober 2009

"Donkere" mensen in de Drempel

Villa “de Drempel” aan de Daalhuizerweg 8 in Velp zorgt om de paar jaar voor commotie in de wijk. De Drempel diende eerst ’n jaar of vier, vijf als asielzoekerscentrum. Daarna werd het gebruikt als pension voor Poolse arbeiders en eind 2004 vestigde Woonzorgnet er een centrum voor begeleid wonen. En iedere keer kwam de buurt in het geweer tegen de plannen.

Nu wordt de Drempel opnieuw een asielzoekerscentrum. En opnieuw is een deel van de buurtbewoners boos. De Gelderlander peilde eerst de individuele mening van enkele buurtbewoners. Die hadden er geen enkele moeite mee. Het vorige AZC had immers weinig problemen opgeleverd.

Maar in een groep ligt dat kennelijk anders. Bij een voorlichtingsbijeenkomst kwamen felle reacties los. De Gelderlander tekende op: “Als die donkere mensen in het donker buiten staan durven sommige mensen er niet meer langs”.

Eng hè? Zouden die “sommige mensen” er wel langs durven als het ging om blanke mensen die in het donker buiten staan”?

Gaat het nou om het “in het donker buiten staan” of om die “donkere mensen”?

Ik vrees het laatste.

En da’s nog veel enger!

De buurt kan zich troosten. De ervaring leert dat het een tijdelijke situatie is.

Laat ik 'ns een gok doen. Over 'n paar jaar wordt de Drempel gebruikt om tijdelijk bewoners uit Velp-Zuid te huisvesten. Vanwege de herstructurering van Oud Velp-Zuid.

Zou de buurt zich dan opnieuw druk maken?
Ik vrees van wel. Want het komt toch "van buiten" hè!