Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 3 november 2009

Kennedy-tunnel

Die Kennedy-tunnel wordt geen klein onderdoorgangetje hoor.

Volgens een B&W-voorstel heeft Bureau Haskoning heeft twee varianten uitgewerkt.

De eerste variant een tunnel voor zowel snelverkeer als langzaam verkeer. De Brugweg wordt aan beide zijden van de President Kennedylaan afgesloten. Hiervoor moeten enkele woningen aan de zuidzijde van de overgang gesloopt worden, er moet grond gekocht worden en er moeten nieuwe aansluitingen voor enkele woningen worden aangelegd. Dat is volgens B&W allemaal te duur. De kosten komen dan exclusief BTW op 11,9 miljoen euro.

Daarom is gekozen voor de tweede variant: een autotunnel. De Brugweg loopt dan over het tunneldak heen. Kosten exclusief BTW: 9,3 miljoen euro( ± 25%), prijspeil 2003. Daar komen nog kosten bij om de overweg tijdens de bouw open te houden. Er ligt nu een schatting van in totaal 14,9 miljoen voor deze tunnel. ProRail geeft 13,61 miljoen. Dus er is nog een tekort van 1,3 miljoen euro. Die 1,3 miljoen moet de gemeente nog ergens vandaan toveren

Ik heb de tekeningen van Haskoning nog niet gezien maar de tunnel wordt breed en diep want de Brugweg gaat over de tunnel heen en ook vrachtverkeer, autobussen en hulpdiensten zoals de brandweer moeten er doorheen kunnen. Die moeten voldoende ruimte hebben. Als ik dat voor m’n geestesoog haal dan wordt het een zeer forse aanpassing van de President Kennedylaan. De tunnelgoot zal aan de zuidzijde al ergens moeten beginnen bij de verkeersdrempel of eerder. Aan de noordzijde zal de tunnelgoot al ergens bij het oude postkantoor beginnen. Er komt dus een bak van asfalt en beton van zo’n 400 meter te liggen. Ik vraag me af of de gemeente dat redt voor die 15 miljoen euro.

What about de aanzuigende werking van de tunnel op het autoverkeer? De Hoofdstraat en de Zutphensestraatweg worden extra belast doordat meer automobilisten voor de Kennedytunnel zullen kiezen? Dat terwijl voetgangers en fietsers een goed heenkomen moeten zoeken via een andere overgang. In normale gemeenten wordt het doorgaande verkeer zoveel mogelijk om de dorpskern heen geleid. Waarom gebeurt dat hier niet?

Gezellig hoor, zo’n racegoot voor de deur. Daar knapt de Kennedylaan echt van op.