Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 6 november 2009

Vrouwen voor het zwembad

De vrouwenclub van de raad startte enkele maanden terug de campagne “Meer vrouwen in de raad”. Ik vond het een oubollig PvdA-stokpaardje en noemde het “Geitenwollensokkenpolitiek”. Kennelijk raakte ik een gevoelige snaar want de dames sprongen erop als een bok op de haverkist.

Inmiddels verschijnt de geitenwollen sok regelmatig ten tonele als de vrouwen iets te melden hebben. Dank voor het compliment dames. Heb ik toch nog mijn bijdrage aan deze emancipatiegolf geleverd.

Zo ook afgelopen dinsdag. VVD-er Ronald Haverkamp kreeg van de dames een
geitenwollen sok gevuld met chocolademunten. Hij had uitgedokterd dat het college teveel geld voor verhoging van pensioenafdrachten aan het ABP (Algemeen Burgerlijk pensioenfonds) opzij wil zetten. Dat geld is volgens Haverkamp niet (meer) nodig en kan gebruikt worden om een aantal bezuinigingen ongedaan te maken. De voltallige raad was het met hem eens. Voorlopig ontspringen de voetbalverenigingen EDS en SCS, Musica Allegra, de Voorthuizenschool en het budget voor kunst en cultuur de dans. Een mooi succes voor de VVD.

De pensioenfondsen hebben hun dekkingsgraad in de loop van het jaar weer opgekrikt. Haverkamp gaat er daarom vanuit dat een aankondigde tijdelijke verhoging van de pensioenpremies niet doorgaat. Er zit echter wel een addertje onder het gras. In december besluit het ABP of de pensioenpremies al dan niet verhoogd worden. En we weten allemaal wat er gebeurt met tijdelijke verhogingen. Die tijdelijkheid is meestal erg hardnekkig. Het kwartje van Kok is daarvan het meest bekende voorbeeld.
Ik hoop dat Haverkamp gelijk krijgt. De bezuinigingsslachtoffers zijn voorlopig gered en kunnen tevreden zijn. Maar misschien volgend jaar al kunnen ze weer aan de bak.

Terug naar de raadsvrouwen. Zij hebben een groot compliment verdiend. Ze hebben van de provincie gedaan gekregen dat het fietspad langs de weg tussen Velp en Rheden (de N785) verlicht gaat worden. Dinsdag vertelde Geertje van der Burg namens de raadsdames trots dat de provincie ook nog eens de kosten voor haar rekening neemt. Prachtig resultaat dames!.

De 100.000 euro besparing die de vrouwenclub met deze actie bereikte werd overigens snel door de PvdA ingepikt. De PvdA wilde een uitgave van 100.000 euro die bestemd was om de komst van het zwembad in Velp voor te bereiden schrappen. Dat zwembad wordt geschat op 8 miljoen euro en dat geld is er nog niet. Volgens PvdA-fractievoorzitter Canters zijn voorbereidingen dan ook pas nodig als zeker is dat dat geld er wel komt. De raad en het college gingen niet in zijn redenering mee. Zij vreesden nog langer uitstel als er geen voorbereidingen konden worden getroffen. Canters vond een uitweg. Hij stelde voor dan maar het fietspadgeld dat de raadsvrouwen hadden verdiend aan die voorbereidingen te besteden. Daar konden de anderen zich in vinden. De vrouwen hebben dus niet alleen gezorgd voor de fietspadverlichting maar ze hebben het zwembad voorlopig ook uit de prullenbak gered.

Tijd om eens na te denken over een damespartij.Ik weet al ’n naam.

Overigens... Canters kon wel eens gelijk krijgen. Dat zwembad ligt er nog lang niet. Ik vraag me af waar de gemeente die 8 miljoen vandaan wil halen. De schatkist raakt leger en leger en van het rijk is ook steeds minder te verwachten. Ik betwijfel zeer of dat geld er over vier jaar, wanneer het bad gebouwd moet worden, wel is.