Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 2 december 2009

Provinciale Staten stellen behandeling BoK Traverse Dieren uit naar januari

Ik kreeg vanavond via verschillende kanalen de mededeling dat de behandeling van de bestuursovereenkomst voor de Traverse Dieren door Provinciale Staten is verschoven naar januari.

Martijn Leisink, fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten, lichtte het besluit toe:

Vandaag zou de provinciale commissie MEZ spreken over het nieuwe voorstel
Traverse Dieren. De commissieleden hadden het stuk echter pas vorige week per mail ontvangen.

D66 heeft daarom voorgesteld het stuk niet in behandeling te nemen.

Oorspronkelijk zou de bestuursovereenkomst in de zomer klaar zijn. Gedeputeerde Staten en B&W van de gemeente Rheden hebben vier maanden langer de tijd genomen. En nu zouden de Provinciale Staten ineens binnen een week hun standpunt gereed moeten hebben!

Martijn Leisink ”Ik kreeg de boel amper doorgelezen! Het zijn toch zo'n 160 pagina's.”

Het voorstel van D66 om de behandeling uit te stellen kreeg onverwacht een meerderheid in de commissie. De BoK wordt nu pas in januari behandeld.

Martijn Leisink: “Er zijn geen politieke overwegingen om voor uitstel te pleiten. Haast integendeel, zou ik zeggen. Wel vond ik dat ik niet voldoende gefundeerd een besluit kon nemen als we er nu al over zouden moeten spreken.”
-----

In een mail aan de raadsleden meldt de gmeente:
"Zojuist hebben wij vernomen dat de behandeling van het statenvoorstel inzake de BOK Traverse Dieren met een maand is uitgesteld. Wij vernamen dat de statenleden vonden te weinig voorbereidingstijd te hebben gehad. Dat betekent dat behandeling in de statencommissie van 13 januari a.s. zal plaatsvinden. Het streven was om behandeling in gemeente en provincie gelijk op te laten lopen.
Wij geven u in overweging om dit feit mee te laten wegen bij de vaststelling van de agenda morgenavond."

(de BoK staat morgenavond 3 dec. op de agenda van de informatieavond van de gemeenteraad - TKO)
------

Index

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau is de leefsituatie van Nederlanders de afgelopen jaren verbeterd. Van alle Europese landen scoren wij het laagst op de Misère-index. Het onderzoeksbureau meet met de Misère-index de welvaart van een land af aan de werkloosheid, de geldontwaarding en het begrotingstekort van de overheid. Nou weet ik ook waar dat gevoel van de laatste dagen vandaan komt. Gewoon leedvermaak. Mijn borst zwelt bij de gedachte dat wij, Nederlanders, het toch maar weer geflikt hebben. WIJ HEBBEN DE MINSTE MISÈRE. Morgen kruip ik weer met een blij gemoed in de auto, in de rij aansluiten bij al die chagrijnige zuurpruimen tot wie het goede nieuws nog niet is doorgedrongen.

Een dergelijk index is trouwens een leuk speeltje. We kunnen indexen opstellen voor van alles en nog wat. Neem nou de rondweg Laag-Soeren. Op 18 november verkeerden de inwoners van Eerbeek nog in een juichstemming omdat de Hoge Raad had besloten dat Rheden de vrachtwagens niet van de Harderwijkerweg mocht weren. Enkele dagen later werd duidelijk dat de rondweg om Laag-Soeren alsnog op de agenda staat. Terwijl de zuur-index voor Laag-Soeren daalt, gaat die voor Eerbeek omhoog. Als communicerende vaten.

Of kijk ’s naar het spoor. Er komen mogelijk tientallen goederentreinen per dag bij. Slecht nieuws voor de mensen die aan het spoor wonen. Goed nieuws voor de havenbaronnen die snel hun spullen van en naar het buitenland willen vervoeren. Ook goed nieuws voor de politieke partijen die zich met dit onderwerp in het licht van de publiciteit weten te plaatsen maar weer slecht nieuws voor de politieke concurrentie die de boot dreigt te missen en tandenknarsend toeziet.

Ik heb ’s zitten denken. Een gedachtenexperiment. Zonder twijfel hebben de Rozendalers de minste misère. Geen gezeur over traverses, rondwegen, grote bouwprojecten, lege schatkisten of het groen. Waar ligt dat nou aan? Rozendaal doet in ieder geval niet mee aan de doorgeslagen schaalvergroting maar blijft klein en fijn. Zou daarin de sleutel liggen? Moeten Brummen, Rheden en Doesburg worden herverkaveld? Met het aantal inwoners van Rozendaal als maatstaf komen we uit op rond de 50 gemeenten. Dat levert bezigheid op voor 50 burgemeesters, 450 raadsleden en 700 ambtenaren. Een enorme impuls voor de werkgelegenheid. De vergaderingen in de 50 gemeentehuizen zijn meestal in een uurtje bekeken en geen wethouder of raadslid die het in zijn hoofd haalt om veel geld in allerlei wilde plannen te steken. De belastingen en heffingen blijven dus laag en we hebben geen last van begrotingstekorten. Dat scoort allemaal geweldig op de misère-index. Ook politiek blijven we in het nieuws. Bij elke verkiezingsronde barst de strijd los. Wie zou er dit keer als eerste de verkiezingsuitslagen kunnen melden? Velp-Larenstein, Beinum a/d IJssel of toch weer het oud-Brummense Oliemolen.

Arnhem, Doetinchem, Apeldoorn en Zutphen moeten dan wel blijven zoals ze zijn. Als we het zelf niet meer redden moeten we bij onze grote broers terecht kunnen. Uiteraard op kosten van hun belastingbetalers. Dat scoort nóg beter op onze zuurpruim-index.

Maar ik draaf weer eens door. Wat ik maar zeggen wil: cijfers zeggen vaak zo weinig. Alles is relatief. En dat geldt ook voor de cijferbrij van het Sociaal Cultureel Planbureau.

De groeten. Ik ga m’n Sinterklaas-index opstellen.