Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 9 februari 2010

Op de bres voor onze natuur!

Door: Tineke Heidenis

"Een aanklacht tegen de manier waarop in deze gemeente met ons aller groen wordt omgegaan"


De foto's zijn afkomstig van de website van Tineke Heidenis - www.natuurfragmenten.nl

Wij, inwoners van de gemeente Rheden, leven omringd door natuur. Hoe komt het dat wij desondanks zo weinig planten en dieren in de bermen en groenstroken zien! Ik ben dat eens gaan onderzoeken. Vanaf het voorjaar tot in de herfst van 2009 heb ik bijgehouden wat er aan flora en fauna te zien was. Dit bleek schrikbarend weinig!

Bermen en groenstroken in de dorpen en het buitengebied worden in opdracht van de gemeente onderhouden door een extern bedrijf. Door het rigoureuze maaibeleid dat hier wordt gevoerd (op verkeerde momenten en niet gefaseerd) is er nauwelijks nog plantengroei te vinden en als gevolg daarvan nauwelijks vlinders en andere insecten want het een heeft het ander nodig.

Wat er tot voor enige jaren nog voor moois in de groenstroken stond, werd na een doorgevoerde bezuiniging van een paar duizend euro zonder blikken of blozen afgemaaid. Ecologisch maaien en maaisel afvoeren, waardoor bijzondere wilde planten een kans kregen en meer en meer verschenen, werd afgeschaft. Tegenwoordig wordt alles geklepeld en blijft het maaisel liggen wat een nadelige invloed heeft voor veel wilde planten. Nauwelijks een plant krijgt nog de gelegenheid uit te groeien en zaad te zetten waardoor steeds meer verdwenen is. Zo wordt het in onze gemeente almaar kaler en armetieriger. Groen is de enige kleur die je in het buitengebied en in de meeste wegbermen nog ziet.

Een kijkje in plaatsen als Apeldoorn, Zwolle, Renkum en vele andere maakt ondubbelzinnig duidelijk hoe het anders kan en dat dit funeste maaibeleid bij ons tot een afname van flora en fauna leidt. Terwijl 2009 een topjaar voor vlinders was, waren ze in onze omgeving nauwelijks te zien en zeker niet veel soorten terwijl in gemeenten waar men zorgvuldiger met de natuur omgaat, dit precies andersom was.

In een poging dit aan de orde te stellen, heb ik de diverse politieke partijen meermalen benaderd met de vraag of zij niet bereid waren e.e.a. ten goede te doen keren. Daarbij stelde ik dat ik er het recht op meende te hebben als burger te weten waar elke partij voor staat op het gebied van natuurbeleid.

Door iedereen werd ik afgescheept met een nietszeggende e-mail: men zou het erover hebben en ik zou er nog over horen maar niemand deed zijn belofte gestand. Ik vond dit een betreurenswaardig teken van onverschilligheid en desinteresse richting burgers. Niemand sprak zich uit in een eigen standpunt en allen wezen naar de verantwoordelijke wethouder van de VVD die het maaibeleid in zijn portefeuille heeft. Uiteindelijk, na meermaals mailen, kreeg 1) ik toch nog bij monde van een VVD-woordvoerder te horen dat er geen penning beschikbaar zal worden besteld om de situatie te verbeteren omdat ten eerste de gemeente een begrotingstekort heeft en ook omdat de prioriteiten elders liggen. (Die liggen bij het stimuleren van de Rhedense burgers om aan sport te gaan doen: € 45000,- per jaar, en aan nieuwe nodeloze vuilniscontainers: € 1.900.000,-) Misschien, aldus de woordvoerder, kan “hier en daar” bekeken worden of er op een plek iets gedaan kan worden, zolang het maar geen eurocent kost! Deze splintermaatregelen zullen nauwelijks iet opleveren voor verbetering en verrijking van onze flora en fauna; onze gemeente heeft daar domweg geen geld voor over.

Alleen al met het oog op het toerisme dat hier nauwelijks van de grond komt, zou het al de moeite waard zijn het landschap te verfraaien. Ook GroenLinks-wethouder mevrouw Thieme meldt in haar interview in de Regiobode van 9 februari het standpunt dat tot haar frustratie bij het huidige gemeentebestuur natuur en milieu gewoon niet leven.

Neem dit eens in overweging als op 3 maart a.s. een nieuw gemeentebestuur gekozen moet worden. De natuur is immers van ons allen! Het zal niet eenvoudig zijn een goede keuze te maken omdat meer dan de helft van onze huidige raadslieden het voor gezien houdt en er na 3 maart heel veel nieuwkomers zullen zijn. Maar misschien biedt dat juist ook een nieuw kans!

Tineke Heidenis – www.natuurfragmenten.nl

1) De tekst "Door iedereen......, kreeg" is op verzoek van Tineke Heidenis aangepast. Daarin stond onder andere abusievelijk vermeld dat het maaibeleid in de portefeuille van de CDA-wethouder zit.

Naschrift Theo: Ik kan een kijkje op de website van Tineke Heidenis www.natuurfragmenten.nl aanraden. Klik daarvoor op een van de linkjes in dit bericht. DE site staat vol met nog meer, nog prachtiger foto's. De foto's zijn eigendom van Tineke Heidenis en mogen niet zonder haar toestemming worden overgenomen.

Ineke van Gen(d)t

Ook Gerard de Kuijper van Geen Noordtak Velp vergezelde Ineke van Gent gisteren bij haar treinreis over de Ijssellijn. Hij heeft op het traject Velp - Arnhem Presikhaaf met Ineke gesproken en nog even met haar nagepraat op station Presikhaaf.

Een thuiswedstrijd voor Ineke. Velp is voor haar geen onbekend terrein. Ze kent het dorp en de situatie wel want ze is op Presikhaaf geboren.

Gerard's uitleg over de spoorproblemen werden door Ineke dan ook goed begrepen. Een vruchtbaar gesprek.

GroenLinks moet niets van de goederentreinplannen van Eurlings hebben. Kijken wat de partij er aan kan doen. Zet 'm op Ineke!


Trouwens, hoe komt GroenLinks Rheden bij die "d" in haar naam? Vinden ze dat deftig of zo? Die "d" moet er uit Ron. Ineke is van de Vlaamse tak. Het is Van Gent en niet Van Gendt.
Klik op de afbeelding om te vergroten

Verkiezingspoll - opmerkingen (1)

“De leefbaarheid rondom de spoorlijn Zutphen - Arnhem vergt de komende tijd onze uiterste inspanning”, aldus het CDA Rheden.

Waaruit bestaat deze uiterste inspanning? Is het de burgers van Rheden wel duidelijk dat het CDA niet tegen goederentreinen is? Dat ze bewoners van onze dorpen met 90 extra zware en lange goederentreinen opscheept. Moeten we blij zijn met metershoge geluidsschermen en tunneltjes? Tegen trillingen is sowieso niets te doen.

Ik ben natuurlijk voor Ronald Haverkamp. Die heeft ervoor gezorgd dat mijn kinderen nog bij EDS blijven voetballen.

Roelof Meijer

Wilt u uw mening ook op Politiek Rheden kwijt? Stuur uw opmerking(en) dan naar theo.kooijmans@telfort.nl
De tekst wordt op de weblog geplaatst. Als u uw naam niet onder het bericht wilt dan plaats ik alleen de initialen of onder Anoniem. Wel even aangeven aub.