Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 12 maart 2010

Dwars door Dieren

Zo, dus de gemeente is door de provincie op een zijspoor gezet. Beetje vreemd hè?

Na het fiasco van Hart van Dieren kwam Atelier Verdaas met voorstellen en denkrichtingen. Dat was een provinciale aangelegenheid. Bij de presentatie van Verdaas werden burgers aangemoedigd mee te denken over oplossingen. Dat werd door de gemeente en die burgers opgepakt. Daar is de Tafel van 10 uit voortgekomen.

Vooral dankzij de inspanningen van de gemeente, lokale afdelingen van de grote politieke partijen en de deelnemers van de Tafel van 10 werd de rijksbijdrage veiliggesteld. De provincie heeft daar nauwelijks aan bijgedragen. Die weigerde zelfs een petitie voor behoud van de rijksbijdrage te tekenen.

De provincie hield zich dus zoveel mogelijk afzijdig. Het heeft er alle schijn van dat zij helemaal niet op die rijksbijdrage zat te wachten. Toen de rijksbijdrage dankzij alle “Rhedense” inspanningen loskwam ontfermde de provincie zich daarover. Vervolgens werd onder het mom van zorgvuldigheid een planning van pappen en nathouden, alles op de lange baan, opgesteld.

Variant 3 is volgens de provincie te duur voor het budget dat beschikbaar is. CDA-gedeputeerde Van Haaren is blijkbaar niet op het idee gekomen om extra middelen voor deze variant vrij te maken terwijl de provincie barst van de poen. Zij kan best een verzoek voor extra geld aan Provinciale Staten voorleggen.

Gedeputeerde Van Haaren zorgt nu voor duidelijkheid. Ik ben benieuwd hoe de provincie gaat communiceren met de Dierenaren. Ik adviseer de gemeente om daar op geen enkele wijze meer tussen te komen. Geef de Dierense burgers niet de illusie dat de gemeente nog iets te zeggen heeft. Laat Van Haaren het maar uitzoeken. De Dierenaren weten nu in ieder geval bij wie ze moeten zijn.

Het staat er zo mooi. Gedeputeerde staten wil alle mogelijke oplossingen per knelpunt de revue laten passeren. Met andere woorden: het werk van de Tafel van 10 wordt nog eens overgedaan.

En in 2014 gaat de schop de grond in. Zegt ze!

Mits de gekozen oplossing dan "in ieders ogen op instemming kan rekenen". Zegt ze!

Dat wil dus zeggen dat Dieren opnieuw iets door de strot krijgt geduwd. Zeg ik!

Succes ermee!