Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 25 april 2010

Trammelant bij M-FM (4)

Het doek voor M-FM Radio lijkt gevallen.

Zowel op Politiek Rheden als op twitter wordt gemeld dat de website uit de lucht is. @wvang is M-FM helemaal “kwijt”.

De weblink naar M-FM komt uit bij Radio.nl die er ook niet mee uit de voeten kan.
De lokale politiek verliest daarmee een communicatiekanaal. De raadsvergaderingen worden niet meer uitgezonden. Dat beschouw ik toch als een ernstig gemis. Slecht voor de democratische controle.

Ik ben benieuwd welke oplossingen het college en de raad aandragen.

Kom op ex-M-FM-ers! Geef eens openheid van zaken!