Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 20 september 2010

MFM of RTV Veluwezoom? (9) - Inspraak M-FMDonderdag 16 september kon de Rhedense gemeenteraad zich informeren over het advies aan het Commissariaat voor de Media inzake M-FM of RTV Veluwezoom. Enkele insprekers Bij die gelegenheid sprak dhr. Theo de Haan, bestuurslid van de Micro Omroep Stichting (M-FM/TV Rijn IJssel)de gemeenteraad toe. Bijgaand de tekst van zijn inspraak.
------------------------
Geachte raadsleden,

Mijn naam is Theo de Haan en ben mede-bestuurslid bij de lokale zender van de Micro Omroep Stichting, u allen bekend onder MFM. Via dit betoog wil ik aangeven waarom u, als raadsleden, het raadsvoorstel van wethouder Tiemens zou moeten volgen.

De zender heeft na een intern conflict een moeilijke tijd doorgemaakt. Hierop is door MFM actie ondernomen. In eerste instantie zijn meerdere pogingen gedaan om het conflict op te lossen namelijk mediation, door een bemiddelaar en/of de mogelijkheid te bieden om toetreden tot het bestuur, en ook je verantwoordelijkheid te nemen. Tevens is geprobeerd om samenwerking en uitwisseling van programma’s mogelijk te maken. Helaas was Niets voor deze ex-vrijwilligers bespreekbaar. Aangezien wij allen zetzelfde doel nastreven staat deur natuurlijk altijd open voor iedere welwillende ex vrijwilliger.

Het huidige team van 25 vrijwilligers, bestaande uit de overgebleven en nieuwe vrijwilligers, heeft de afgelopen periode keihard gewerkt en om het niveau naar minimaal hetzelfde terug te brengen als voor het conflict. Wij zijn ons er van bewust dat de kwaliteit nog niet optimaal is, maar het enthousiaste team is bereid zich hiervoor volledig in te zetten.

Samen met de nieuwe vrijwilligers uit de gemeenten Rheden / Rozendaal is de vroegere situatie hersteld en daar waar nodig, en mogelijk, verbeterd. Deze nieuwe wind leidt ertoe dat het lokale karakter voor nu en in de toekomst is gewaarborgd. De programmering is compleet vernieuwd en MFM biedt de mogelijkheid aan de nieuwe vrijwilligers om zich ook te ontplooien en in te zetten voor onze gemeenten.

Hierdoor heeft de MFM draagvlak gewonnen bij de vrijwilligers, ondernemers, kijkers en luisteraars en bestuurders omdat de lokale programmering, meer dan ooit, gericht is op alleen de gemeenten Rheden / Rozendaal. Zo besteden wij nu niet alleen aandacht aan Vitesse maar ook aan de regionale amateurclubs zoals VVO, Rheden, EDS en bijvoorbeeld Erica.
Verder zijn er ook veel lokale initiatieven ontplooid door onze programmamakers. Bijvoorbeeld Velpse Idols, het Jazz café en interviews met lokale bestuurders en ondernemers. Omdat de programma’s nu niet alleen ’s avonds en in het weekend gemaakt behoeven te worden zijn er legio mogelijkheden ontstaan voor de MFM. Er wordt nu snel en adequaat gereageerd op de ontwikkelingen binnen onze gemeenten.

Eén en ander zal nader worden beschreven in het beleidsplan voor de komende 5 jaar. Deze wordt in oktober aan de gemeente aangeboden.

Kort gezegd:

 MFM is DE lokale zender voor de gemeenten Rheden / Rozendaal niet alleen via internet en TV te beluisteren maar ook gewoon via de radio
 MFM zendt al 10 jaar lang uit
 MFM werkt met vrijwilligers uit de regio
 MFM zorgt dat gelden binnen en aan de gemeente worden besteed
 MFM heeft al het apparatuur en expertise al in huis er hoeft dus niet meer in nieuwe appartuur geïnvesteerd te worden.
 MFM is fysiek in de gemeente aanwezig; dit maakt het directe contact tussen inwoners en omroep mogelijk. Zoals bijvoorbeeld de inzamelingsactie voor de Hospice in Rozendaal
 MFM heeft vrijwilligers met een objectieve kijk op de lokale politiek
 MFM zorgt er voor dat er geen gaten in de lokale programmering vallen omdat zij 24/7 uitzenden in en voor de gemeenten Rheden/Rozendaal

De keuze voor MFM komt overeen met de te volgen lijn en zienswijze van het Commissariaat voor de Media

Wij zouden het op prijs stellen als u MFM in Velp komt bezoeken.