Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 21 september 2010

M-FM of RTV Veluwezoom? (11) - Medewerkers & PBO RTV Veluwezoom

RTV Veluwezoom heeft een nieuwe officiƫle lijst (gedateerd 21 sept. 2010) met de namen van 24 medewerkers voor het gebied Rheden en Rozendaal opgesteld en aan de gemeente Rheden aangeboden. Deze vervangt het eerder ingediende overzicht.


Klik op de afbeelding om te vergroten


Daarnaast is het PBO van RTV Veluweoom uitgebreid met een vertegenwoordiger uit Rozendaal. Het PBO telt nu 14 leden.

Klik op de afbeelding om te vergroten

M-FM of RTV Veluwezoom? (10) - Inspraak RTV VeluwezoomDonderdag 16 september kon de Rhedense gemeenteraad zich informeren over het advies aan het Commissariaat voor de Media inzake M-FM of RTV Veluwezoom. Bij die gelegenheid sprak ook dhr. Willem Plasman, bestuurslid van omroep RTV Veluwezoom de gemeenteraad toe. Bijgaand de tekst van zijn inspraak.
------------------------

Geachte leden van de gemeenteraad van Rheden middels deze inspraak willen wij graag enige verduidelijking geven over onze aanvraag voor de zendmachtiging in Rheden en Rozendaal.
Deze vragen zijn ons ook al eerder gesteld door de heer Appels en het geeft jullie mogelijk extra informatie om tot een weloverwogen raadsbesluit te komen.

1. Waarom wil RTV Veluwezoom ook in Rheden en Rozendaal uitzenden?
Lokale nieuwsvoorziening en berichtgeving gaan ons aan het hart. Wij vinden het heel vervelend om de teloorgang van M-FM aan te moeten zien. Begin juni meldden de oud-M-FM medewerkers zich bij ons. Al heel snel kwamen we tot de conclusie dat het zowel voor de gemeenten Rheden en Rozendaal, de oud-M-FM medewerkers en voor ons zelf een goed idee zou zijn om de machtiging voor Rheden en Rozendaal aan te vragen. Voor Rheden en Rozendaal omdat ze dan weer de nieuwsvoorziening en programma's terug krijgen die ze gewend waren, voor de oud-M-FM medewerkers omdat ze hun opgebouwde kennis en vaardigheden kunnen benutten en voor RTV Veluwezoom omdat we van die kennis en vaardigheden gebruik kunnen maken.

2. Hoe zien onze plannen er uit?
De toekomstige programmering is gebaseerd op de huidige RTV Veluwezoom programmering aangevuld met de programma's die de oud-M-FM medewerkers maakten en weer zullen gaan maken.

3. Kunnen wij, als we de licentie krijgen, met de huidige studio en apparatuur volstaan?
Sedert januari 2009 beschikt RTV Veluwezoom over een nieuwe, ruime en volledig ingerichte studio in Eerbeek. Na het verkrijgen van de machtiging zullen we snel via de kabel te ontvangen zijn, dat is uitstekend vanuit de huidige studio met de beschikbare apparatuur te realiseren. Voor ontvangst via de ether zullen extra zendmasten aangeschaft moeten worden. Vervolgens zal een studio in de gemeente Rheden of Rozendaal gerealiseerd kunnen worden om het draagvlak en netwerk in de gemeenten Rheden en Rozendaal verder uit te breiden.

4. Is lokale radio/televisie maken financieel aantrekkelijk?
Financiƫn zijn voor RTV Veluwezoom geen drijfveer. Het zijn allemaal enthousiaste vrijwilligers die het vooral leuk vinden om het te doen. Alle inkomsten worden aangewend ter verbetering van de omroep. De stichting moet wel financieel gezond zijn en blijven. Jaarlijks leggen we hierover door middel van een uitgebreid jaarverslag en een financieel overzicht verantwoording af bij de gemeente Brummen,.

5. Is samenwerken/samengaan met M-FM een optie?
De oud-M-FM medewerkers, die gezorgd hebben voor het succes van M-FM, zijn door het zittende M-FM bestuur weggestuurd en hebben zich bij ons gemeld. Samenwerken of samengaan is voor deze medewerkers onacceptabel. Zonder deze medewerkers zouden draagvlak en netwerk voor ons in Rheden en Rozendaal ontbreken. Zeker na het door RTV Veluwezoom gevoerde gesprek met het M-FM bestuur zijn wij er duidelijk van overtuigd dat de breuk tussen bestuur en vrijwilligers van M-FM niet gelegen is bij de weggestuurde vrijwilligers.

6. Heeft RTV Veluwezoom voldoende medewerkers voor de gebiedsuitbreiding?
24 oud-M-FM medewerkers hebben zich bij ons gemeld. Daarmee hebben we voldoende medewerkers om voor Rheden en Rozendaal interessante programma's te maken en programma’s die absoluut voldoen aan de mediawet.