Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 20 oktober 2010

Rhedense geneuzel

Als u het woord “meedenken” hoort dan moet u op uw hoede zijn. Zo ook nu. De bezuinigingen moeten verkocht worden. Dat meedenken moet wel binnen de plannetjes van het gemeentebestuur passen, dat begrijpt u. “Kaders stellen” noemen ze dat in gemeenteland.

In De Steeg hebben ze daarvoor de Rhedense keuze bedacht. Het heeft verder weinig om het lijf maar het moet u het gevoel geven dat u serieus wordt genomen. Er wordt een enquête uitgevoerd en u mag op stellingen reageren. Met die enquête begint het al. Die wordt gehouden onder een “afspiegeling” van de Rhedense bevolking. Hoe die afspiegeling wordt bepaald is het geheim van de smid. En de uitslag van zo’n onderzoek sluit altijd naadloos aan op de wensen van de opdrachtgever.

U kunt ook reageren op stellingen. Zowel op de gemeentelijke website als in de Rhedenaar staan deze weken suggesties voor bezuinigingen. Het geheel is knullig opgezet. De stellingen op de website zijn pas na enig zoeken te vinden en wijken af van de stellingen in het gemeentekrantje. Ook het aantal mogelijke antwoorden verschilt. Het stelt allemaal niks voor, spielerei. Maar ja, het levert wel weer werk op. Voor ambtenaren die de resultaten in mooie grafiekjes en powerpointplaatjes verwerken. En voor raadsleden en wethouders die daar dan verder over bakkeleien.

Ik hoop dat u niet de illusie hebt dat er echt naar u geluisterd wordt. Dat meedenken is vooral bedoeld om de boodschap aan de man te brengen. Vaak loopt dat uit op ruzie en kwaaie koppen. Denk maar eens aan de meedenk-veldslagen rond Hart van Dieren. Meedenken werkt alleen als u kunt meebeslissen. En dat ontbreekt ook nu weer.

De voorstelling wordt opgevoerd om u rijp te maken voor de slachtbank. Praktische uitvoerbaarheid doet er niet toe. Wat te denken van de stelling “Bewoners zorgen zelf voor het groenonderhoud in de wijk.” Gaan opeens honderden Rhedense burgers in het weekeinde op commando aan de slag? Dat gelooft toch geen mens. En wie betaalt de snoeischaren, harken en schoffels? Er is ook nog wat regie nodig want je kunt daarbij niet een beetje voor jezelf gaan pionieren. Hup, weg is de bezuiniging. Daar komt dus niks van terecht. Dat geldt net zo goed voor de andere stellingen.

Nee, dat bezuinigen moet tussen uw oren komen. Daarvoor wordt nu uitgebreid campagne gevoerd. En dat kost geld. Geld voor een enquête die door een extern bureau wordt uitgevoerd, voor ambtenaren die ermee in de weer zijn en voor de productie van stapels papier. Ik stel daarom voor dat we deze ongein als eerste wegbezuinigen. We hebben immers een gemeenteraad voor het maken van keuzes. Weg met de bedenkers van de Rhedense Keuze. Neem trouwens de hele communicatieafdeling maar mee. Dat levert alvast een paar ton per jaar op.

Ik heb ook een stelling: “Het aantal wethoudersposten in Rheden wordt teruggebracht tot drie.” Mogelijke antwoorden: eens, eens en eens. Geef het goede voorbeeld en snij eerst het overtollige vet van uw eigen B&W-botten. Na die operatie spreken we elkaar opnieuw.