Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 16 december 2010

Afvalplan aangenomen

De Gelderlander van vanmorgen meldde dat de vervanging van de afvalcontainers wordt uitgesteld tot eind 2011 en dat er een onderzoek komt naar andere systemen die gebaseerd zijn op het principe "de vervuiler betaalt".

Het lijkt heel wat maar naast uitstel van vervanging is er in essentie er niet zo heel veel veranderd. In 2011 klinkt de bel voor de volgende ronde!

CDA, VVD, D66 en PvDA dienden een amendement (wijziging) op het afvalplan in. Dat amendement werd aangenomen. Het plan wordt als volgt gewijzigd:

• de huidige afval inzamel systematiek blijft nog minimaal één jaar gehandhaafd;

• vervangen van de containers geschiedt niet eerder dan in combinatie met het vernieuwde aanbestedingstraject voor afvalinzameling; (TKO: eind 2011)

• het college doet verder onderzoek naar de mogelijkheden van DIFTAR of andere mogelijkheden welke invulling geven aan het principe van de vervuiler betaalt en de raad wordt daarover geïnformeerd;

• het college zoekt mogelijke samenwerking met andere gemeenten voor het vervangen van de containers;

• de realisatie van de plastic inzamelpunten wordt gekoppeld aan de uitslag van de evaluatie van NEDVANG. (TKO: in 2011)

• Waarbij het 5e bullet van het ontwerp-besluit vervalt (TKO: afzien van de invoering van 5 brengpunten voor plastic)

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Ik ontving daarover gisteren de volgende mail:

Theo,

Ik was gisterenavond in het gemeentehuis.
Ik viel soms bijna van mijn stoel als ik hoorde hoe dit plan behandeld werd.
Onderstaand mijn reactie aan de fractievoorzitter VVD.

Jaap Uithof,

Van morgen een verslag gelezen in de Gelderlander over de Raadsvergadering van gisterenavond.
Zoals het daar is weergeven is dat een prima oplossing voor het vervangen van de containers.

Ik was gisteravond in het gemeentehuis.
Wat besloten is volgens mij iets compleet anders, een oplossing waar de bewoners echt niet blij van zullen worden.
Ik zie het als een melding aan de bevolking het komt allemaal goed terwijl er heel iets anders besloten is.

Te kleine container maten,en als je een maatje groter mag dan kost dit voor een gezin van 4 personen voor een 240 L € 280 ipv € 160 voor een 180 L container €120 extra.

Heeft u wel eens gezien hoeveel een gezin met twee kleine kinderen hoeveel restafval die produceren ??
Het hele plan zoals het er nu uitziet zal zorgen dat er veel meer zwerfvuil op straat zal komen.

De huidige systematiek van het toerekenen van kosten is simpel.
Geen moeilijke administratieve procedures.
Eenvoudig container beheer.
Een container die voldoende ruimte heeft om pieken in het restaval op te vangen.

Het idee dat je bevolking door een kleine container kunt dwingen beter afval te scheiden is een psychologische blunder.

Zorg dat het scheiden eenvoudig is en zorg voor goede voorlichting.

Graag jullie reactie op het verslag in de Gelderlander.

Met vriendelijke groet
G.
(TKO: naam en adres bij mij bekend)