Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 15 januari 2011

Met ethanol geladen wagon in de fik op de Betuwelijn


Klik op het driehoekje om de video te starten. Klik dan op rechthoekje (in de rechterbenedenhoek) voor volledige schermgrootte.

Op rangeerterrein Kijfhoek bij Zwijndrecht staat sinds vrijdagavond 21:30 uur een met ethanol geladen ketelwagon in brand. In de nabijheid van de brandende wagon staan ook wagons met ersten LPG. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat.
De oorzaak van de brand is onbekend.

Het treinverkeer is stilgelegd en de A16 is afgesloten.

Kijfhoek is een spooremplacement van Keyrail. Het rangeerterrein is onderdeel van de Betuwelijn.

Ethanol is een soort alcohol. De instanties hebben GRIP fase 3 afgekondigd,

GRIP = Gecoördineerde Regionale IncidentbestrijdingsProcedure. Een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) is in Nederland een landelijke afspraak over de opschaling van incident- en rampenbestrijding voor professionele hulpverleners als de brandweer, politie en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (waaronder ambulancediensten). De procedures regelen opschaling op operationeel niveau op de plaats van het incident en daarnaast op bestuurlijk niveau van gemeente tot waar nodig zelfs landelijk.

GRIP 3 = Bedreiging van het welzijn van (grote groepen van) de bevolking binnen één gemeente.

Hiermee is weer eens aangetoond dat het risico op een ramp met een goederentrein reëel is. Het is niet bekend of er een risico op een BLEVE, Boiling Liquid Evaporation Explosion, is of is geweest.

Een reden temeer om ons te blijven verzetten tegen meer goederentreinen op de IJssellijn.

Zie nu.nl, NOS.NL of RTV Rijnmond dat als rampenzender fungeert.