Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 13 februari 2011

Faunatunnel

Door: Joop Zijlstra

Waarde mevrouw Tiemens (en andere bestuurders van gemeente en provincie),

Bijgaande ingezonden brief staat in De Gelderlander van 29 januari jl.

Ik breng u die, misschien ten overvloede, onder de aandacht en maak er de volgende notitie bij. Bij hoogwater van 2002, het eerste jaar dat wij hier in Ellecom woonden, kwamen acht ree├źn om in de uiterwaarden hier vlak bij. Men zei dat ze waren verdronken. Volgens mij waren ze voordat ze onder water verdwenen aan onderkoeling bezweken. De beesten kunnen goed zwemmen, maar ze konden nergens heen waar het droog was. Hoogwater in de uiterwaarden is funest voor de dieren.