Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 4 maart 2011

M-FM wint de race

Het Commissariaat voor de Media heeft de zendvergunning voor Rheden-Rozendaal toegekend aan M-FM van de MOS.

De CvdM heeft er lang voor nodig gehad om tot dit besluit te komen. Het is opmerkelijk dat het advies van de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal terzijde is geschoven.

Ik ben benieuwd of en hoe de betrokken gemeenten en gemeenteraden reageren. En of er door een van de partijen nog bezwaar wordt aangetekend. Daar hebben ze zes weken, te rekenen vanaf 2 maart, de datum van het besluit, de tijd voor.