Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 20 april 2011

PFC Rheden spreekt in bij gemeenteraad

Inspraak PFC Rheden op dinsdag 19 april 2011

‘Het is niet sociaal om maatschappelijke sportactiva te verzelfstandigen’

De gemeente Rheden overweegt het vergaand verzelfstandigen van de gemeentelijke sportaccommodaties. PFC Rheden is hiervan een uitgesproken tegenstander. In deze notitie leggen wij uit waarom.

De Nederlandse samenleving kent in afwijking van verreweg de meeste andere westerse landen een goed ontwikkelde infrastructuur van sportverenigingen. Deze bieden de inwoners de mogelijkheid om tegen lage kosten te sporten. De clubs zijn netwerken van vrijwilligers, en leveren een bewezen bijdrage aan sociale cohesie, integratie, opvoeding, beweging en gezondheid. De gemeentelijke sportaccommodaties zijn een onmisbare bestaansvoorwaarde voor deze clubs.