Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 3 mei 2011

Op de barricaden

Door: Andriaan Dolk


Na veel burgerlijk tumult over de acht-min variant en ook daarna over het Gat van Dieren (40 miljoen euro tekort op de begroting), is het al tijden windstil rond de Traverse. College en raad van de gemeente Rheden gingen indertijd diep door het stof met een ‘Ja, we hebben fouten gemaakt’. Dat heeft kennelijk zo’n indruk gemaakt dat het huidige college niet in beweging is te krijgen. ‘We wachten op de uitslag van de Milieu Effect Rapportage’. En... ‘wat kunnen we doen? De Provincie is leidend, we moeten afwachten’.


De gemeenteraad heeft nu de budgettair onbegrijpelijke weg gekozen om € 100.000 ter beschikking te stellen om een Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit Traverse Dieren te ontwikkelen.